Nyheter fra GS1 Norway

 • Entydig strekkoding

Entydig strekkoding

 • 28. juni 2022

Århus og Gødstrup sykehus i Danmark har gode erfaringer med bruk av GS1 standarder og flere av de samme systemene Helse Sør-Øst har anskaffet til bruk til automatisk identifisering og lokalisering av utstyr. Prosjektet vil nå dra nytte av disse erfaringene.

 • Datakvalitet
 • GLN
 • GLN Database

Ny GLN database

 • 28. juni 2022

Gjennom et internasjonalt samarbeid skal det skapes en ny GLN database med forbedrede API løsninger. Dette er til fordel for alle GLN eiere.

 • RFID
 • Sporing
 • Sporingsteknologi

Alle trenger sporing

 • 28. juni 2022

Alle trenger sporing, akkurat som alle trenger mobiltelefonen. – Sporing er infrastruktur som har en rolle i alle bransjer, sier Geir Vevle. Han er IoT-direktør i RFID Solutions. – Vi er et sju år gammelt firma som driver med alle typer sporingsteknologi, ikke bare RFID, men hele tiden med unik ID og GS1-standarder involvert, sier han.

 • Bærekraftsbidrag
 • BIM-modellen
 • Digital tvilling
 • GTIN byggenæringen

Digitalisering i byggenæringen

 • 28. juni 2022

Gjennom å skape bedre samspill mellom systemer bidrar digitalisering til en enklere hverdag for byggenæringen. Et bygg går gjennom mange ledd fra ide til drift og en kjent utfordring er at den samme jobben gjøres flere ganger. Digitalisering handler om å unngå dette og gir aktørene mer tid til de viktigste oppgavene.

 • Helse Sør-Øst

Slutt på å lete etter medisinsk utstyr

 • 24. mai 2022

Nå skal det bli slutt på å lete etter medisinsk utstyr. Utstyret skal radiomerkes. Det er bare ett av en lang rekke eksempler på hvordan strekkoder og GS1-standarder skal gjøre hverdagen bedre i Helse Sør-Øst.

 • GTIN
 • VerifiedbyGS1

Sjekk identiteten til et produkt med Verified by GS1

 • 24. mai 2022

Riktig data er viktig. Millioner av produkter tilbys i dag til forbrukere via netthandel og seks milliarder av strekkoder skannes i fysiske butikker hver dag. Dessverre kan hverken forhandlere eller markedsplasser trygt bekrefte produktene de selger ved å bruke én enkel kilde til pålitelig produktinformasjon. GS1 globalt har derfor lansert «Verified by GS1», et register som bekrefter identiteten til produktet.

Nytt styre i GS1 Norway

 • 23. mai 2022

-Det er gledelig å ha fått inn ny og viktig kompetanse i styret, sier styreleder Per Ola Drøpping. De nye styremedlemmene er Camilla Beck fra Norges Sjømatråd, Heidi Lyngstad fra Løvenskiold Handel, Mathilde Berg Lyngvær fra Fjordland AS og Anita Tunold fra Aleris Helse AS.

 • byggenæringen
 • Masterstudenter
 • NTNU

Milliarder å spare på digitalisering

 • 27. april 2022

Byggenæringen går glipp av milliarder av kroner fordi den ikke bruker de digitale mulighetene. Næringen kan spare store summer på å samkjøre data bedre, men gjør det ikke. Det har gått sakte de siste årene, konstaterer Sverre Onstad Sletten og Thomas Gran-Henriksen. De skriver masteroppgaven sin om digital sporbarhet på byggeplassen.

 • GS1-standarder
 • TradeTech

GS1-standarder er viktig for global handel

 • 27. april 2022

Bruk av åpne, globale standarder er én av fem byggesteiner for globale handel. I sin siste rapport om global handel identifiserer World Trade Organization og World Economic Forum de 5 G-ene til TradeTech. «TradeTech» er teknologier som gjør global handel mer effektiv, inkluderende og bærekraftig.

 • byggenæringen
 • Computerworld

Computerworld konferansen 2022

 • 27. april 2022

GS1 Norway er stolt samarbeidspartner til Computerworld konferansen sammen med BimVerdi, buildingSMART og Norsk Kommunalteknisk Forening. GS1-standardene har vært en viktig brikke for digitaliseringen av flere bransjer, og byggenæringen er en av våre prioriterte bransjer. Bli med på konferansen!

 • Covid-19-vaksinasjon
 • Deloitte
 • GS1 DataMatrix

Deloitterapport: GS1-standarder bidrar til vellykket Covid-19-vaksinasjon

 • 22. april 2022

Ny Deloitterapport oppfordrer til å styrke bruken av GS1-standarder for identifisering av vaksiner for å lykkes i Covid-19-vaksinasjonsprogrammer. Bruk av åpne, globale standarder vil også kunne forberede verden bedre på å håndtere fremtidige helsekriser.

 • BIM Verdi
 • byggenæringen

Knut Mathisen inn i styringsgruppen for BIM Verdi

 • 29. mars 2022

– En viktig suksessfaktor for å digitalisere byggenæringen er at vi kan vise til reelle cases og konkrete muligheter for aktørene i verdikjeden. BIM Verdis nettverk er viktig i så henseende. Det viser digitaliseringen i praksis. Vi i GS1 Norway gleder oss til å jobbe sammen med aktørene i nettverket for å få frem flere gode, praktiske cases som skaper verdi for hele byggenæringen, sier sektoransvarlig for byggenæringen i GS1 Norway Knut Mathisen.