Logistikk-studenter lærer GS1-standarder

Den neste generasjonen av eksperter på logistikk trenger GS1-standardene for å lære å bruke faget sitt i praksis. – Disse standardene blir bare sterkere og sterkere, sier førsteamanuensis Bjørn Jæger på Høgskolen i Molde.

Jæger underviser logistikkstudentene på høgskolen. Han forklarer hvordan det trengs standarder for informasjon.

– Logistikk er å planlegge og gjennomføre komplekse operasjoner. Når det gjøres på tvers av bedrifter, må du ha informasjon som det går an å tolke og å lese, sier han. Mer og mer av det som et firma gjør, skjer sammen med andre. Da trengs det en måte å kommunisere på.

Må ha standard

Når han og kollegene skal gi studentene sine kompetanse, er det, enkelt sagt, snakk om to ting. Teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter. De teoretiske modellene for logistikken skal knyttes opp mot praksis for å få modellene til å virke.

– Der kommer GS1 inn og har masse verktøy. De er veldig gjennomstudert, utviklet ved MIT (Massachusetts Institute of Technology), og de kan kobles rett inn mot modellene, sier han. Jæger trekker frem hvor nyttig det er at GS1 har lokale kontorer i land over hele verden. Halvparten av masterstudentene på logistikk i Molde kommer fra andre land enn Norge. Når det blir snakk om standarder, kan foreleserne bare sende dem videre til GS1-siden i sitt eget hjemland. Der finnes standardene på deres eget språk.

Seniorrådgiver Terje Menkerud i GS1 Norway er jevnlig gjesteforeleser for studenter over hele landet. I tillegg til Molde reiser han for eksempel til UiT i Harstad, Høgskulen på Vestlandet, Fagskolen Innlandet, BI i Oslo og NTNU. Han stiller også opp for bachelor- og masterstudenter som trenger innspill til å skrive oppgaver.


«Dette er viktig. Det er neste generasjons logistikere. De får kunnskap om hva GS1-systemet kan tilby innenfor sporing, logistikk, opprinnelse og global, unik identifikasjon. Jeg har et par kollegaer som mener at GS1-standardenes største konkurrent er uvitenhet.»

— Terje Menkerud, Seniorrådgiver GS1 Norway

Han reiser gjerne ut til universiteter og høyskoler for å formidle hvor viktig det er å bruke standardiserte løsninger. – Med GS1-systemet opererer du på en nøytral plattform, og du trenger ikke å gifte deg med en systemleverandør eller et system, sier han.

– Flere og flere bransjer omfavner dette. De som går på skolen nå, vil sannsynligvis oppleve at det tøtsjer innpå det de skal jobbe med, ifølge Terje Menkerud.

Sterkere standard

Den samme utviklingen ser Bjørn Jæger på Høgskolen i Molde:

– Standardene blir bare sterkere og sterkere. Særlig når vi ser inntoget de gjør i helsesektoren og byggebransjen. Det skjer endringer hele tiden og da er en standard helt avgjørende, og GS1 justerer sine standarder slik at de harmoniseres med andre standarder, sier han.

Studentene hans er en blanding av dem som går videre på studier rett etter videregående og dem som tar en grad etter at de har arbeidet en stund. Der møter han studenter fra for eksempel industri, energi og helse. Men de aller fleste har arbeidet ved siden av studiene, for eksempel i dagligvarebutikk der de blir godt kjent med GS1-standardene.

– Vi har hatt Megaflis, som pøser ut fliser, men som hadde utfordringer med logistikken. Så har vi hatt energibransjen som merker alle containerne sine etter GS1-standard. Olje og gass er blitt mer kostnadsfokusert. Blant annet låner selskapene utstyr av hverandre. Men hvis du skal låne utstyr av noen andre, nytter det ikke å ha forskjellige betegnelser på utstyret. Du trenger en standard! konstaterer Bjørn Jæger.