EAN/UPC strekkoder

Verdens mest gjenkjennbare strekkode. EAN/UPC strekkoder er trykt på nesten alle forbrukerprodukter i verden. Det er den eldste, mest etablerte og mest brukte av alle GS1 strekkoder.

EAN/UPC strekkodefamilien har endret verden og varehandelen.

Forskjellige typer EAN/UPC strekkoderEAN-13

UPC-A

EAN-8

UPC-E


– Symbol ID: ]E0
– Kapasitet: 13 numeriske tegn
– Omnidireksjonell
– Støtter GTIN-13
– Støtter ikke attributter eller
applikasjonsidentifikatorer

– Symbol ID: ]E0
– Kapasitet: 12 numeriske tegn
– Omnidireksjonell
– Støtter GTIN-12
– Støtter ikke attributter eller applikasjonsidentifikatorer

– Symbol ID: ]E4
– Kapasitet: 8 numeriske tegn
– Omnidireksjonell
– Støtter GTIN-8
– Støtter ikke attributter eller applikasjonsidentifikatorer

– Symbol ID: ]E0
– Kapasitet: 12 numeriske tegn (nuller er fjernet)
– OmnidireksjonellStøtter GTIN-12
– Støtter ikke attributter eller applikasjonsidentifikatorer