Energi

Innen Energi har GS1 Norway et tett samarbeid med Kraftbransjen og Olje & gass.

Samarbeidet med kraftbransjen startet på slutten av 90-tallet som en følge av liberaliseringen av kraftmarkedet. Kraftbransjen har implementert flere av GS1 identifikasjonsstandarder. De benyttes bl.a. i forbindelse med bytte av strømleverandør og til utveksling av strømforbruk mellom de ulike rollene og aktøren. GS1 standardene har høy utbredelse i denne sektoren.

Samarbeidet med Olje & gass startet i 2008 som et resultat av at denne bransjen ønsket høyere grad av automatisering. GS1 Norway har etablert et tett samarbeid med Norsk olje og gass. GS1-standardene er implementert i flere av deres tjenester.  

Leter du etter dette?

Kraftbransjen

Kraftbransjen har implementert flere av GS1 sine identifikasjons-
standarder.

Målepunkt ID

Nettselskapets entydige identifikasjon av et målepunkt er basert på GS1 Global Service Relation Number (GSRN). 

Olje & gass

Flere GS1
identifikasjonsstandarder er implementert i
Olje & gass.

Kontaktperson innen Energi

Knut Vala

Knut Vala

Ansvarlig for Energi-sektoren

909 45 870

kv@gs1.no