Energi

Innen energisektoren har GS1 Norway et tett samarbeid med kraftbransjen og olje- og gassnæringen.

Samarbeidet med kraftbransjen startet på slutten av 90-tallet som en følge av liberaliseringen av kraftmarkedet. Kraftbransjen har implementert flere av GS1-identifikasjonsstandarder. De benyttes bl.a. i forbindelse med bytte av strømleverandør og til utveksling av strømforbruk mellom de ulike rollene og aktøren. GS1-standardene har høy utbredelse i denne sektoren.

Samarbeidet med olje- og gassnæringen startet i 2008 som et resultat av at denne bransjen ønsket høyere grad av automatisering. GS1 Norway har etablert et tett samarbeid med Norsk olje og gass. GS1-standardene er implementert i flere av deres tjenester.  

Kontaktperson innen Energi

Ordin Husa

Ansvarlig for Energisektoren

913 78 124

oh@gs1.no