Europeisk standard for merking av fisk og sjømat

Det europeiske standardiseringsorganet CEN publiserte i 2020 en ny standard for merking av fiskekasser. Den nye europeiske standarden (NS-EN 17099:2020) erstatter den nasjonale standarden (NS 9405:2014) og er gyldig i hele Europa.

Standard for merking av fiskekasser

Etter at NS 9405 ble publisert har det kommet nye krav fra EU rundt sporbarhet av fisk. Derfor har det europeiske standardiseringsorganet CEN publisert en ny standard for merking av fiskekasser – NS-EN 17099:2020. Prosjektleder for arbeidet med den nye standarden har vært Standard Norge, og GS1 Norway har deltatt i prosjektet som fagkonsulenter på sporbarhet, identifikasjon og merking.

For å imøtekomme de nye kravene til sporbarhet, har GS1 etablert nye applikasjonsidentifikatorer (AI’er) i GS1 systemet, for å strukturere informasjonen i strekkoder. Blant disse nye AI’ene er f.eks.; fangstområde, fangstdato, fangstredskap og innfrysningsdato.

Dette gjør at:

Dette stiller andre krav til både software og hardware, som skal produsere og lese strekkodene.

standard for merking av fiskekasser – NS-EN 17099:2020

Den nye europeiske standarden spesifiserer hvilken informasjon som skal være med i strekkoden og hvilken informasjon som skal være i lesbar form. Noen informasjonselementer må være med, både i strekkoden og i lesbar form, mens andre kun trenger å være i lesbar form. I tillegg er det flere frivillige informasjonselementer man kan ta med, avhengig av hvor mye informasjon man ønsker på etiketten.

Den eksisterende norske standarden tilfredsstiller ikke EU sine krav til sporbarhet. Det er derfor viktig at overgangen til den nye europeiske standarden ikke blir for lang. Den norske standarden kunne benyttes i en overgangsperiode, frem til utgangen av september 2020. Etter dette var ikke denne standarden lenger gyldig.

Den nye europeiske standarden er publisert med norsk og engelsk oversettelse.

Engelsk oversettelse kan kjøpes på Standard Norge sin nettside.

Norsk oversettelse kan kjøpes på Standard Norge sin nettside.

Webinar for fiskeri og havbruksnæringen

For å informere bransjen om den nye standarden arrangerte GS1 Norway et webinar i samarbeid med CodeIT AS. Webinaret gikk av stabelen den 23. juni 2020 og fikk, med nærmere 100 påmeldte, svært god oppslutning. Gikk du glipp av dette, kan du se et opptak av hele webinaret her:

Vil du se flere webinarer?

Åpenhet lønner seg

Dette er det andre webinaret GS1 Norway og CodeIT holdt for fiskeri og havbruksnæringen 1.September 2020.

Nøkkelen Til Blockchain Sporing

Dette er det tredje webinaret GS1 Norway og CodeIT holdt for fiskeri og havbruksnæringen 10. November 2020.

Erfaringer med implementering og bruk av ny fiskekasseetikett

Dette er det fjerde webinaret GS1 Norway og CodeIT holdt for fiskeri og havbruksnæringe 9. Februar 2021.

Kontaktperson innen standard for fiskekasseetikett

Profilbilde av Terje Menkerud

Terje Menkerud

Seniorrådgiver datafangst

918 06 499

tm@gs1.no