Personvernerklæring GS1 Norway

Denne Personvernerklæringen gjelder innsamling, lagring og bruk av personopplysninger i forbindelse med abonnement av GS1 standarder og andre henvendelser til GS1 Norway. Her finner du informasjon blant annet om hvilke personopplysninger som samles inn, hva de brukes til og hvilke rettigheter du har.

GS1 Norway, (organisasjonsnummer: 971285850, heretter” GS1 Norway” eller «vi») er ansvarlig for behandlingen og kan kontaktes ved spørsmål.

Kontaktinformasjon:

Ring oss: (+47) 22 97 13 20 


1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vedlagt følger en oversikt over hvilke typer personopplysninger vi samler inn om deg og til hvilke formål vi benytter disse.

Opplysninger samlet inn for å inngå og oppfylle avtalen: 

 • Ved inngåelse av abonnement på GS1 standarder eller inngåelse av avtale om vår partnermodell, registrer vi blant annet navn, stilling/rolle, telefonnummer, epost, adresse og eventuell betalingsinformasjon, hvilken type GS1 standard det abonneres på, eller partnernivå som avtales om, samt tidspunkt for bestilling og aktivisering av abonnement eller partneravtalen. Informasjonen som registreres er nødvendig for å oppfylle og administrere vår avtale og forpliktelser mot deg.

Medlemsservice: 

 • Dine henvendelser til oss blir primært håndtert av vår Medlemsservice eller partneransvarlig, enten per telefon eller e-post. Ditt medlemskap og partneravtale identifiseres basert på overnevnte informasjon og nødvendig informasjon fra henvendelsen kan bli lagret for å oppfylle henvendelsen. Dette kan være notater fra telefonsamtaler eller e-post dialog.

Påloggingsside for Partnere: 

 • Partnere logger seg inn for selv å registrere de opplysninger de ønsker skal vises på deres profil/side i Partneroversikten.

Oppdatering og administrasjon av opplysninger om medlemmer og samarbeidspartnere: 

 • Oppdatering av personopplysninger nevnt over, gjøres enten basert på ny informasjon fra deg direkte, eller informasjon innhentet av oss.

Elektronisk markedsføring og markedsundersøkelser: 

 • Kun dersom du aktivt har samtykket, vil vi benytte personopplysninger vi har om deg til å sende informasjon om våre standarder, tjenester og annet som kan være relevant.
 • Vi benytter i denne forbindelse informasjonen om selskapet du er ansatt i og bransjetilhørighet, for å gi deg relevant informasjon. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte Medlemsservice eller din partnerkontakt hos GS1 Norway. 
 • Informasjon om deltakelse i markedsundersøkelser sendes kun dersom du eksplisitt samtykker til å delta. Personopplysninger som navn, epost, telefonnummer, stilling/rolle, selskap, bransje-tilhørighet mv. innhentes i fht. hva som etterspørres i den enkelte brukerundersøkelsen. 
 • For å kunne videreutvikle våre tjenester og drive våre nettsteder på en god og forsvarlig måte, kan vi ha behov for å benytte statistikk om trafikk og atferd på våre nettsteder.

Bruk av informasjonskapsler (cookies): se her for mer informasjon
Trykk her for å få en full oversikt over alle informasjonskapsler vi bruker på nettsiden vår.

All behandling og lagring av personlig informasjon gjøres i henhold til enhver tids gjeldende regler.

2. Hvem får tilgang til dine personopplysninger?

I enkelte tilfeller får andre virksomheter tilgang til dine personopplysninger: 

Samarbeidspartnere: 

 • Til å utføre tjenester som bl.a. fakturering, betalingspurringer, utsendelse av medlemsinformasjon og nyhetsbrev, benytter vi eksterne aktører og/eller systemer i disse sammenhenger. De personopplysninger som benyttes blir kun benyttet i disse sammenhenger og aldri solgt, eller overdratt til andre utenfor nevnte tjenester eller oppgaver.

3. Sletting

Dine personopplysninger knyttet til medlemskap i GS1 Norway vil som hovedregel slettes når det ikke lenger er behov for å lagre opplysningene for å administrere medlemskap eller besvare henvendelser etter utløp av medlemskap, med mindre opplysningene er nødvendige i et lengre tidsrom for å oppfylle andre formål eller lovpålagte forpliktelser, for eksempel henhold til regnskapslovgivningen. 
Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes dersom du trekker ditt samtykke.  

4. Dine rettigheter

Her kan du se hvilke rettigheter du til enhver tid har og som du kan gjøre gjeldende ved å ta kontakt med oss: 

Trekke samtykke tilbake: 

 • Dersom du har gitt samtykke til å motta informasjon fra oss, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Samtykke kan trekkes tilbake ved å kontakte kundeservice.

Be om innsyn: 

 • Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg.

Be om retting eller sletting:

 • Dersom vi har registrert feilaktige personopplysninger om deg, kan du be om at disse rettes eller slettes. Vi vil så langt som mulig imøtekomme forespørsler om å slette personopplysninger, men dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel på grunn av dokumentasjonshensyn, kan vi vurdere at sletting ikke er ønskelig. 

Dataportabilitet: 

 • Du kan be om dataportabilitet blant annet for personopplysninger du selv har gitt i medhold av samtykke eller som har vært nødvendig for inngåelse av medlemskap. 

For å ta i bruk dine rettigheter:

Klage til tilsynsmyndigheten: Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet. 

5. Endringer

I den grad vi gjør endringer i vår Personvernerklæring, vil vi informere om dette på vår web side dersom det er vesentlig endringer.