Mindre matsvinn ved bruk av 2D-koder

I snitt kaster hver av oss 40 kg mat i året. Nå kan dynamisk informasjon i 2D-koder bidra til å redusere dette.

40 kg mat i året betyr at omtrent hver 8. handlepose går til spille. Dette er uheldig for både miljøet og lommeboken. GS1 jobber derfor sammen med dagligvarehandelen om et nytt verktøy som kan bidra til å redusere matsvinnet. De nye, todimensjonale strekkodene (2D) kan inneholde mye mer data sammenlignet med de nåværende en-dimensjonale strekkodene. 2D-kodene kan derfor fylles med informasjon om holdbarhetsdato og er et enkelt verktøy for å redusere matsvinnet. Seniorrådgiver for datafangst i GS1 Norway, Terje Menkerud forklarer at GS1 2D-koder gir både forbruker og butikk større handlingsrom.

– Butikken får bedre data på hvor lenge et produkt ligger i butikken og mulighet til å justere innkjøp etter omsetning. Man kan også dynamisk redusere prisen mot holdbarhetsdatoen og dermed forhindre at mat må kastes, forklarer han. Samtidig kan forbrukeren få oppskriftstips som kan bidra til bedre utnyttelse av matvarer med redusert kvalitet.

Hvorfor velge 2D-koder?

FNs bærekraftmål nummer 12 tar for seg bærekraftig forbruk og produksjon. Det inneholder et delmål som sier at innen 2030 skal per capita matsvinn globalt på forbruker- og varehandelsnivå halveres. Det er estimert at 17 % av all mat som produseres blir tapt på dette nivået, ifølge FN.  

Matsvinn er en betydelig utfordring for samfunnet, men potensialet for å redusere matsvinnet er også stort. Det meste av matsvinnet skjer hos forbruker, men det er også potensiale for å redusere matsvinnet i dagligvarehandelen, som har det nest største matsvinnet. De kjente mulighetene for å redusere matsvinn omfatter innsamling av data, bedre logistikk og bedre innpakning. Det er derfor behov for nye løsninger, som kombinerer data, logistikk og innpakning og som kan redusere matsvinn i alle ledd fra jord til bord. 

GS1 2D-koder kan tilby denne informasjonen på en rask og enkel måte og bidra til å redusere matsvinnet både i butikk og hos forbruker.  

Hvordan fungerer det? 

Ved å scanne koden på etiketten til et produkt kan forbrukeren bli informert om hva holdbarhetsdatoen på produktet reelt betyr og hvordan man optimalt bruker, oppbevarer og forlenger holdbarheten på matvaren. 

Med 2D-koder registreres en vares holdbarhet i strekkoden. Varen skannes når den mottas i butikkens varelager, ved påfylling i butikkhyllene og ved salg i kassen. Dermed får butikken et digitalt overblikk over varer i butikken, deres plassering og deres utløpsdato. Dette kan omsettes til konkrete tiltak som kan bidra til å redusere matsvinnet. Dette er delvis fordi at butikken får informasjon om produktenes omsetning som gjør det enklere å optimalisere innkjøpene. Men også fordi at butikken får mulighet for å sette ned prisen på produktene som nærmer seg utløpsdato. 

Norge og Australia viser vei! 

Flere studier og pilotprosjekter kan vise til gode resultater for bærekraft og matsvinn ved bruk av 2D-koder på matvarer:   

Høsten 2019 gjennomførte Meny et pilotprosjekt med 14 produkter som hadde GTIN (unikt identifikasjonsnummer), holdbarhetsdato og vekt. Den totale reduksjonen i matsvinn var 18 %, målt i omsetning.  

Woolworts, den største dagligvarehandleren i Australia og New Zeeland gjennomførte et lignende pilotprosjekt i 2019. 2D-koder (GS1 Datamatrix) ble plassert på etiketten til ferskt kjøtt og fjærkreprodukter og inneholdt blant annet informasjon om batch, holdbarhet og leverandør. Dette resulterte i en reduksjon i matsvinn på 40 %. 

På vegne av tenketanken ONE/THIRD gjennomførte Plan Miljø i samarbeid med GS1 Danmark og universitetet i København mini-pilotundersøkelsen «Effekten av smarte strekkoder i forhold til å redusere matsvinn i daglighandelen».  Prosjektet baserer seg på erfaringene fra pilotene i Norge og Australia og hensikten var å belyse effektene av lignende implementeringer i danske daglighandel. Resultatene var betydelige. Rapporten estimerer at reduksjonspotensialet i Danmark vil være 21 009 tonn hvert år, som tilsvarer en reduksjon på 28 %.

Du kan lese mer om overgangen til 2D-koder i dagligvarehandelen og hvilke fordeler dette gir her: 
https://gs1.no/2D-koder/