Unique Device Identification (UDI)

Merking av medisinsk utstyr – Datamatrix

Unik identifikasjon av medisinsk utstyr i henhold til EU’s direktiv (MDR)

GS1 er utpekt av Europakommisjonen som utsteder for “Unique Device Identification” (UDI) i den nye forskriften om medisinsk utstyr.

GS1s globale standarder møter EU-kommisjonens krav for utstedelse, bidrar til å sikre suksessfull implementering som definert i EU Kommisjonens forskrift for medisinsk utstyr og bidrar til at produsenter overholder kravene som stilles.

I den nye forskriften kreves det blant annet at produsenter merker alt medisinsk utstyr med en egen unik identitet, Unique Device Identification (UDI).  

Hensikten er å tilføre et globalt harmonisert rammeverk for identifikasjon av medisinsk utstyr for å forbedre behandlingskvalitet, pasientsikkerhet og forretningsprosesser.

Kontaktperson innen helse

Stephen Bølstad

Senior Industry Development Manager

92804257

sb@gs1.no