GS1-standarder i byggenæringen

Byggenæringen har et betydelig potensiale for økt effektivitet i produktsøk, handel, logistikk og dokumentasjon. GS1-standardene kan hjelpe næringen med å nå potensiale for økt effektivitet. GS1 Norway har byggenæringen som prioritert sektor og samarbeider med næringen for å forbedre disse prosessene. 

GS1s globale, åpne standarder er velprøvde og i daglig bruk i en rekke bransjer over hele verden. Mange av utfordringene i byggenæringen kan løses ved å ta i bruk GS1-standarder og overføre velprøvde prosesser fra andre bransjer. Byggenæringen er mangfoldig med både store og små, nasjonale og internasjonale aktører. Disse aktørene kan ha ulike interesser. GS1 Norway har verktøyet for å gjøre alles prosesser enklere, raskere og sikrere. 

For byggherre

Ved å bruke GS1-standardene GTIN og SGTIN som produktindikator, sikrer man entydig identifisering av produktet gjennom hele plan- innkjøp- og byggeprosessen. Ved overlevering av ferdig bygg, har man en sikker identifisering av produktet i forvaltningsfasen.

For entreprenør

Ved å bruke GS1-standarden GTIN som entydig identifisering av produktet, slipper man å forholde seg til flere standarder. GTIN er universell, global og dekker alle fagområder. Og, det er støtte for den i BIM verktøy, ERP systemer og innkjøpsportaler.

Har du lyst å høre med om hvordan GS1-standarder kan hjelpe din bedrift? Ta kontakt med vår forretningsutvikler for byggenæringen:

Knut Mathisen

Ansvarlig for Byggenæringen

+ 47 951 96 044

km@gs1.no