Tillit starter med sporbarhet

GS1’s åpne, globale standarder, løsninger og tjenester støtter behovet for sporbarhet ved å gjøre det mulig å enkelt dele data som er relevante for et produkt gjennom hele verdikjeden. Data om produktet kan være hva det inneholder, hvor det kommer fra og hvordan det har blitt transportert.

Produktsikkerhet handler om sporbarhet

En forbruker tar mange valg som handler om tillit, eksempelvis når en forbruker handler mat. Forbrukere stoler på at maten er fersk og trygg, og setter sin lit til dagligvarekjeder og matprodusenter. Matsikkerhet avhenger av sporbarhet; muligheten til å spore en vare gjennom hele verdikjeden.

GS1-standarder gjør det mulig for alle aktører å bruke en unik identifikasjon av et produkt, og deretter å fange og dele informasjon om produktet, som for eksempel et produkts reise fra ett punkt til et annet – og gjennom en hel verdikjede. Det er viktig å vite hvor et produkt kommer ifra og hva som eventuelt skjer på produktets reise fra den er produsert til det er helt fremme hos forbrukeren.

GS1-standarder gir grunnlaget som trengs for sporbarhetssystemer fra jord til bord eller fjord til bord. Ved å bygge sporbarhetssystemer basert på global, åpne GS1-standarder, kan handelspartnere få tilgang til, kombinere og analysere data. Handelspartnere har et overveldende behov for sporbarhetsfunksjoner bygget på interoperabilitet og skalerbarhet.

Andre utfordringer enn mattrygghet, er produktgodkjenning (for å unngå forfalskning), overholdelse av regelverk og effektivitet i forsyningskjeden. Alle disse utfordringene krever økt åpenhet mellom samarbeidspartnere i handelen og mellom aktørene og deres forbrukere.

Sporbarhet gjennom bruk av GS1-standarder brukes i dag i forsyningskjeder i mange sektorer, som for eksempel mat og drikke, klær, legemidler, medisinsk utstyr og teknisk utstyr.

Å bygge tillit med åpenhet og gjennomsiktighet

Med GS1-standardene, og sporbarheten de bidrar til, vil alle aktører i en verdikjede, inkludert forbrukere, kunne dra nytte av åpenhet og gjennomsiktighet ved deling av informasjon. Tilgang til nøyaktig og dynamisk informasjon om for eksempel en matvare eller medisin – hvor de kommer fra, hvor de har vært, hvordan de har blitt håndtert sammen – bygger tillit til produktet og aktørene i kjeden.

Referansebok for sporbarhet

Vil du lære hvordan standarder muliggjør sporbarhet? I referanseboken deler GS1 best cases-historier som viser hvilken verdi GS1-standardene gir.

Vil du vite mer om hvordan GS1-standardene kan gi deg kontroll og sporbarhet over ditt produkt? 

Les mer her eller ta kontakt med oss.