Bedriftsinterne og spesialtilpassede kurs

Læring er en kontinuerlig prosess, både for oss som individer, men også for bedrifter og organisasjoner. Betydningen av å ha tilstrekkelig kunnskap og hele tiden ønske å lære er godt formulert i sitatet over. Opplæring og kunnskapsbygging er en investering i utviklingen av både  medarbeidere og organisasjonen!

Skreddersydd kursopplegg

Vi i GS1 Norway vet at bedrifter er forskjellige og at kursgjennomføring og kompetansebyggingen av og til må tilpasses. Derfor tilbyr vi både bedriftsinterne kurs – hvor vi gjennomfører opplæring basert på eksisterende kurs, enten ute i bedriften eller i våre lokaler. Eller at vi sammen med bedriften syr sammen et skreddersydd kursopplegg – det vi kaller spesialtilpassede kurs. Det viktigste for oss er at kursdeltakerne får opplæring på områder de har behov for og at gjennomføringen tilpasses, slik at læringsutbytte blir best mulig.

Priser
1/2-dag kr. 15.000,- eksl. mva, «skreddersøm» kommer i tillegg
1/1-dag kr. 25.000,- eksl. mva, «skreddersøm» kommer i tillegg
Eventuelle reisekostnader eller bevertning i våre lokaler kommer i tillegg
Vi har blant annet gjennomført skreddersøm i byggevarebransjen og i møbelbransjen.

Kontaktperson for kurs og opplæring

Anders Askevold

Leder GS1 Smart Centre og Partner Program
Seniorrådgiver

92249361

aa@gs1.no