Olje- og gassnæringen

Flere GS1-identifikasjonsstandarder er implementert i olje- og gassnæringen.

Klassifisering av varer og tjenester

UNSPSC er valgt som nomenklatur for klassifisering av varer og tjenester i flere av Norsk olje og gass sine tjenester. Det gjelder først og fremst Magnet JQS. Du finner mer info om UNSPSC her.

Identifikasjon av aktører og fysiske lokasjoner i Olje & gass

Global Location Number (GLN) benyttes til identifikasjon av aktører og fysiske lokasjoner i olje og gassnæringen. Norsk olje og gass har utarbeidet retningslinje 146 – anbefalte retningslinjer for utveksling av logistikkdata Formålet med retningslinjen er å sikre en felles praksis standardisering og utveksling av data i forsyningskjeden for olje- og energivirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Hvis du har behov for GLN, søker du her.

Identifikasjon av CCU-er (containere)

Global Individual Asset Identifier (GIAI) benyttes til identifikasjon av CCU-er i olje- og gassnæringen. For nærmere informasjon om tildeling av nummerserie og oppbygging av id.nummer, ta kontakt med GS1 Norway.

Identifikasjon av produkter og utstyr     

Global Trade Item Number (GTIN) benyttes for å identifisere varer og tjenester. Det gjelder bl.a. tjenesten EqHub. Hvis du har behov for GTIN, søker du her.


Kontaktperson innen Energi

Ordin Husa

Ansvarlig for Energisektoren

913 78 124

oh@gs1.no