UNSPSC

UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code) er et globalt klassifiseringssystem for varer og tjenester. Versjon 18 er gjeldende versjon i Norge.

Endringslogg

Søkeverktøy UNSPSC

Kort om UNSPSC

 • Internasjonal standard eid av FN
 • Produsent-/leverandøruavhengig klassifiseringssystem for varer og tjenester på produktgruppenivå
 • Benyttes i elektroniske produktkataloger og som verktøy for statistikk og ledelsesinformasjon
 • Viktig verktøy for både kjøpende og selgende virksomheter
 • Kan brukes av leverandører fra alle bransjer
 • Kan brukes i forbindelse med elektronisk handel, kostnadseffektiv optimalisering av innkjøpsprosessen og analyse av forbruksmønsteret innen den enkelte virksomhet
 • Er gratis å laste ned og benytte

Hva er fordelene ved bruk av UNSPSC

  Bruk av UNSPSC gjør det mulig å få oversikt over hvilke typer varer/tjenester dere kjøper fra hvilke leverandører. Dette gir grunnlag for:

  • Bedre innkjøpsstrategi – prioriteringer og differensiering
  • Bedre avtaler – produktstandardisering og volumforpliktelser
  • Bedre compliance – loyalitet i forhold til rammeavtaler
  • Forenklet fakturahåndtering og regnskapsføring ved å knytte innkjøpte varer/tjenester til intern kontoplan
  • Automatisering av konteringsarbeidet