UNSPSC

UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code) er et globalt klassifiseringssystem for varer og tjenester. Versjon 18 er gjeldende versjon i Norge.

Endringslogg

Søkeverktøy UNSPSC

Kort om UNSPSC

  • Internasjonal standard eid av FN
  • Produsent-/leverandøruavhengig klassifiseringssystem for varer og tjenester på produktgruppenivå
  • Benyttes i elektroniske produktkataloger og som verktøy for statistikk og ledelsesinformasjon
  • Viktig verktøy for både kjøpende og selgende virksomheter
  • Kan brukes av leverandører fra alle bransjer
  • Kan brukes i forbindelse med elektronisk handel, kostnadseffektiv optimalisering av innkjøpsprosessen og analyse av forbruksmønsteret innen den enkelte virksomhet
  • Er gratis å laste ned og benytte

Hva er fordelene ved bruk av UNSPSC

    Bruk av UNSPSC gjør det mulig å få oversikt over hvilke typer varer/tjenester dere kjøper fra hvilke leverandører. Dette gir grunnlag for:

    • Bedre innkjøpsstrategi – prioriteringer og differensiering
    • Bedre avtaler – produktstandardisering og volumforpliktelser
    • Bedre compliance – loyalitet i forhold til rammeavtaler
    • Forenklet fakturahåndtering og regnskapsføring ved å knytte innkjøpte varer/tjenester til intern kontoplan
    • Automatisering av konteringsarbeidet