Hva er GS1 Norway sin rolle opp mot fisk og sjømatnæringen?

Viste du at rundt 1/3 av alle fisk- og sjømatprodukter vi spiser på verdensbasis er feilmerkede?

Dette kommer frem i en undersøkelse gjort i 2020 av Nofima. Det er en jevn økning i sjømatsvindel over hele verden, og det blir stadig høyere søkelys på hvor maten kommer fra. Regulatoriske myndigheter og globale aktører setter også flere krav til matens sporbarhet. For å vinne forbrukernes tillit trenger den norske sjømatens opprinnelse og kvalitet å dokumenteres. Gjennom å samle inn informasjon om hver fisk kan vi synliggjøre data som opprinnelse, dato og kvalitet. Det er her GS1-standardene kommer til sin rett.

GS1 standardene i bruk i verdikjeden for sjømat

GS1 utvikler og administrerer åpne, globale standarder for sporing og sporbarhet og er de mest anvendte standardene innen sporing av mat i verden i dag. GS1-standardene benyttes bl.a. for å identifisere produkter (GTIN) som f.eks. fisk, forsendelser, (SSCC) som f.eks. en pall med kasser som inneholder fisk, og lokasjoner og juridiske enheter (GLN) som f.eks. slakteriet. Standardene er utviklet for bransjen, i samarbeid med bransjen.

Standardene i bruk gjennom verdikjeden

Se mer av hvordan standardene brukes i de ulike leddene i verdikjeden i GS1 Discovery Appen. Dette er et brukervennlig verktøy som viser GS1-standarder «i aksjon» gjennom hele forsyningskjeden- og interoperabiliteten som standardbaserte forretningsprosesser gir. Her kan du se GS1-standardene «i aksjon» når du hjelper til med å veilede/klikke deg gjennom verdikjeden med en forsendelse av fisk fra fangst til forbruker.

Kontaktperson innen fisk og sjømatnæringen

Anders Askevold

Leder GS1 Smart Centre og Partner Program
Seniorrådgiver

922 49 361

aa@gs1.no