SSCC (Serial Shipping Container Code)

SSCC (Serial Shipping Container Code) blir brukt til å identifisere logistikkenheter, paller eller enkelt pakker med ett unikt kollinummer.

SSCC gjør at produsenter, leverandører, transportører og handelspartnere kan spore en logistisk enhet gjennom hele verdikjeden. Dette kan blant annet brukes til å sporing, lagerstyring og effektiv håndtering under transport.

Lag SSCC

SSCC består av 18 sifre. SSCC lages ved hjelp av en innledende indikator (0-9). I Norge brukes stort sett sifferet 3, GS1 Foretaksprefiks, ett serienummer og ett kontrollsiffer.

  AI Indikator GS1 Foretaksprefiks
+ Serienummer
Kontrollsiffer
    (Sum 16 siffer) 
6-sifret GS1 Foretaksprefiks (00) 3 70LLLLSSSSSSSSSS K
     
7-sifret GS1 Foretaksprefiks(00) 3 70LLLLLSSSSSSSSS K
     
9-sifret GS1 Foretaksprefiks (00) 3 70LLLLLLLSSSSSSS K

Forklaring til tabellen:

  • Det første sifferet (Indikator) er et tall mellom 0 og 9.
  • GS1 Foretaksprefiks (L) består av 6-9 sifre.
  • Serienummeret (S) består av et ulikt antall siffer avhengig Foretaksprefiksets lengde. Vi anbefaler at du nummererer enhetene slik at den første enheten er tildelt nummer «… 001», den andre enheten blir er tildelt tallet «002 …», og så videre.
  • Kontrollsifferet (K) kan beregnes ved hjelp av verktøyet Kontrollsifferberegning.

Overføre SSCC til en strekkode eller en EPC/RFID-brikke

Den vanligste strekkoden å bruke sammen med SSCC er GS1-128, og strekkoden settes deretter vanligvis på en pall som en del av en transportetikett (GS1 Logistic Label), men det er også mulig å bruke en EPC/RFID-brikke.

EN GS1-128 strekkode består av såkalte applikasjonsidentifikatorer (AI). De beskriver hvilken type informasjon som finnes i strekkoden. En applikasjonsidentifikator består av 2 til 4 sifre, og er trykt i parentes under strekkoden sammen med informasjonen den beskriver. Applikasjonsidentifikatoren for SSCC er 00.

Gjenbruk av tidligere brukte GS1 pakkenummer

Man kan ikke bruke samme SSCC på to forskjellige logistikkenheter, hverken under transport eller når de står på lager. Det betyr at livssyklusen til ett kollinummer (SSCC), dvs. perioden frem til forpakningen blir brutt eller pakket om, kan variere fra noen få dager til flere år.

Det anbefales ikke at kollinummer (SSCC) gjenbrukes, men må man gjøre det så må man sikre at det opprinnelige kolliet ikke lenger eksisterer og at det har gått minst 12 måneder siden det var i bruk. Hvis ikke er det ikke sikkert at sporingsnummeret lenger kan brukes.