Bærekraft

Bedrifter og myndigheter over hele verden jobber i økende grad sammen for å sikre at bærekraftige tiltak blir vedtatt og innført. Stadig flere forbrukere krever også å kunne ta bærekraftige valg basert på informasjon om produkters egenskaper og opprinnelse.

GS1-standarder støtter bærekraft

GS1 gir et felles sett med standarder for å dele nødvendig produktinformasjon, både for B2B og B2C. GS1-standarder muliggjør digital transformasjon som er viktig for bærekraft og sirkulære økonomimodeller.

Vi i GS1 tror at bærekraft er drevet av digitalisering og synlighet gjennom produkters livssyklus. Bærekraft i en verdikjede og sirkulær økonomi i stor skala er bare mulig hvis data er strukturert og delt gjennom globale og åpne standarder. Bruk av et felles, digitalt språk er den eneste måten å redusere kostnadene for hele økosystemet og oppnå det nivået av effektivitet, inkludering og datakvalitet som er nødvendig.

GS1-standarder gjør det mulig for aktører å identifisere, fange og dele informasjon, og skape et felles språk som understøtter systemer og forretningsprosesser over hele verden. Det muliggjør interoperabilitet mellom informasjonssystemer, og sikrer at data kan flyte sømløst mellom aktører og til forbrukeren. Det muliggjør sporbarhet og gjennomsiktighet, noe som muliggjør tillit til produktene og informasjon om produktene.

GS1-standardene og løsningene kan:

  • Bidra til en verdikjedes behov for gjennomsiktighet, synlighet og sporbarhet; kjerneelementer i bærekraftig utvikling
  • Gi forbrukere pålitelig informasjon som hjelper dem med å velge mer bærekraftige produkter
  • Redusere matsvinn
  • Bedre avfallshåndtering av produkt- og emballasjeavfall
  • Sikre etiske og sosiale krav gjennom økt gjennomsiktighet

Les mer om hvordan GS1 standarder brukes for å nå kravene til EU’s Digitale Produktpass.

Vil du vite mer om hvordan GS1-standardene kan hjelpe din bedrift å nå bærekraftmålene deres?