Kraftbransjen

Kraftbransjen har implementert flere av GS1 identifikasjonsstandarder.

Målepunkt ID

Global Service Relation Number (GSRN) benyttes til identifikasjon av målepunkter.

Du finner en oversikt over nettselskaper, og hvilke målepunktserier som de har fått tildelt, her (nedlasting excel).

Hvis du er nettselskap og trenger en ny målepunktserie fra GS1 Norway, søker du her.

Hvis du ønsker å vite mer om hva Målepunkt er, kan du lese Kort om Målepunkt ID.

For informasjon om hvilket nettselskap og kraftleverandør som er tilknyttet et målepunkt, henviser vi til Elhub sin netteier. Her finner du mer informasjon om Målepunkter og tilhørende informasjon. I tillegg kan sluttbrukere sjekke hvem de er koblet mot ved å gå via kraftleverandøren sin hjemmeside eller direkte mot plugin.elhub.no.
 

Identifikasjon av aktører og roller i Kraftbransjen

Global Location Number (GLN) benyttes til identifikasjon av aktører og roller i kraftbransjen. Dette gjelder eksempelvis nettselskaper, kraftleverandører og andre tjenesteytere. For å få tilgang og bli registrert i Elhub, må du ha et GLN-nummer. Hvis du har behov for GLN, søker du her. Du finner også mer informasjon om dette på Elhub sine nettsider.
 

Identifikasjon av strømmålere (AMS)

Global Individual Asset Identifier (GIAI) benyttes til identifikasjon av AMS strømmålere.


Kontaktperson innen Energi

Ordin Husa

Ansvarlig for Energisektoren

913 78 124

oh@gs1.no