GTIN (Global Trade Item Number)

GTIN (Global Trade Item Number) brukes til å gi produkter, og tjenester ett unikt nummer. 

Ved å legge ett GTIN inn i strekkode kan dette leses med en strekkodeleser. Artikkelnummeret kan også være knyttet til mer informasjon om objektet i en database.

Identifiser produkter, forpakninger og tjenester med GTIN

Når ett objekt er identifisert med GTIN er det gitt et unikt nummer som er aldri det samme som et nummer fra en annen leverandør. Det gjør at to artikler ikke kan forveksles med hverandre. Dette gjør det enklere å bestille, selge og håndtere produkter i verdikjeden. Derfor skal alltid hvert nivå i ett forpakningshierarki ha sitt unike GTIN, det vil si, forbrukerpakning (F-pak), Distribusjonspakning (D-pak) og pall (T-pak).

GTIN består av 8, 12, 13 eller 14 siffer

GTIN-8 brukes bare i spesielle tilfeller. Der det er begrenset plass på produktet til strekkoden. For å identifisere objekter med GTIN-8, må bedriften abonnere på ett bestemt GS1 Foretaksprefiks for GTIN-8 fra GS1 Norway.

GTIN-12 brukes er den standarden som benyttes i USA og Canada. Det er ikke nødvendig for en bedrift i Norge å benytte denne standarden for sine produkter eller tjenester. GTIN-12 benyttes på samme måte som GTIN-13. For å identifisere objekter med GTIN-12, må bedriften abonnere på GS1 Foretaksprefiks (Company Prefix) fra GS1 US eller GS1 Canada.

GTIN-13 er det mest vanlige GTIN og brukes til å identifisere objekter, for eksempel forbrukerforpakninger (F-pak), Distribusjonsforpakninger (D-pak) og paller (T-pak), eller tjenester med ett unikt artikkelnummer. For å identifisere objekter med GTIN-13, må bedriften abonnere på GS1 Foretaksprefiks fra GS1 Norway.

GTIN-14 brukes til å identifisere forpakningsnivåer som ikke skal passere gjennom kassen i butikken, for eksempel, Distribusjonsforpakning (D-pak) og pall (T-pak). For å identifisere objekter med GTIN-14, må bedriften abonnere på GS1 Foretaksprefiks fra GS1 Norway.

GTIN kan også kombineres med et serienummer for å få serialisert ett produkt, SGTIN.

Legge GTIN i en strekkode

De vanligste strekkoder som benyttes sammen med GTIN er EAN-13, EAN-8, GS1-128, og ITF-14, men GTIN kan også benyttes sammen med GS1 DataBar og GS1 Datamatrix. Hvilken strekkode du bruker avhenger av hva du skal merke, hvilken informasjon som skal overføres, hvor og i hvilken bransje strekkoden vil bli lest.

GTIN regler

På GS1 sin globale nettside finnes ett regelverk (GTIN Management) som gir en oversikt over hvilke endringer på ett produkt som krever at produktet gis ett nytt GTIN og hvilke endringer som er tillatt uten at GTIN på produktet endres.
På denne finner du et online-verktøy (GTIN administrasjon) som hjelper deg å avgjøre om du behøver å bytte GTIN eller ikke:

Trenger du GTIN?

På denne siden kan du lese mer om GTIN og hvordan du kommer i gang med å bruke GTIN til dine produkter: