Generalforsamling 2024

Ordinær Generalforsamling i GS1 Norway gjennomføres digitalt onsdag 8. mai kl. 13:00.

Innkalling med dagsorden og sakspapirer vil bli publisert her senest 2 uker før generalforsamlingen.
Lenke til påmelding blir også lagt ut her om kort tid.


Vedtekter GS1 Norway (mai 2018)

Generalforsamling 2023