Standarder for datadeling

GS1-standarder for datadeling hjelper aktørene i verdikjeden å ta imot og dele informasjon om produkter, pakker og steder. De sikrer at informasjonen flyter sømløst og sikkert gjennom hele verdikjeden.

GS1-standarder for deling av transaksjonsdata, grunndata og hendelsesdata, samt kommunikasjonsstandarder som støtter interoperabilitet på tvers av applikasjoner og mellom handelspartnere.

Å kunne dele standardiserte data elektronisk med handelspartnere har mange fordeler. Man oppnår reduserte kommunikasjonsfeil, økt effektivitet og sikrer sanntids oppdatering av produktinformasjon.

Lær mer om de ulike standardene for datadeling

EDI (transaksjonsdata)

Produkt-/Masterdata

Visibility/Deling av hendelsesdata

Nettverk

Klassifiseringsstandarder

Standarder for identifikasjon

Standarder som brukes til unik identifikasjon av produkter, paller, eiendeler, lokasjoner og mer.
Det gir bedre synlighet, sikkerhet og sporbarhet for alle i verdikjeden – fra leverandører til konsument og pasient.

Standarder for
datafangst

GS1-standarder for datafangst brukes for å lage strekkoder, 2D-koder og RFID-brikker som kan leses av eller skannes. De fungerer som bærere av all innkodet informasjon om produkter, pakker og steder.

Standarder for sporbarhet

Tillit starter med sporbarhet.
GS1’s åpne, globale standarder, løsninger og tjenester støtter behovet for sporbarhet ved å gjøre det mulig å enkelt dele data som er relevante for et produkt gjennom hele verdikjeden.