GDSN (Global Data Synchronisation Network)

GDSN gjør det mulig å utveksle data automatisk mellom handelspartnere.

GDSN standarder

Du kan lese mer om GDSN standarder og guidelines på gs1.org

GDSN Major release

GDSN er under kontinuerlig utvikling for å gjøre nettverket raskere, mer effektivt og fleksibelt.


GDSN innen helse

Standardisert deling av produkt master-/grunndata mellom produsenter, leverandører og helsesektor, og god datakvalitet er viktigere enn noen gang. Dette muliggjør mer effektive logistikkprosesser og forbedret pasientsikkerhet.