Utveksling av produkt masterdata for medisinsk utstyr

Standardisert deling av produkt master-/grunndata mellom produsenter, leverandører og helsesektor, og god datakvalitet er viktigere enn noen gang. Dette muliggjør mer effektive logistikkprosesser og forbedret pasientsikkerhet 

Hva er GDSN

Global Data Synchronization Network (GDSN) er verdens største produktdatanettverk. GDSN er en global GS1-standard som gjør det mulig for alle bedrifter å sømløst laste opp og dele digital produktinformasjon og masterdata med høy kvalitet.

Alle aktører i handels- og verdikjeden vinner på at produktinformasjonen er oppdatert og korrekt, og man sikrer sporbarhet helt fra produsent til pasient. Dette bidrar til å effektivisere logistikk og forbedrer pasientsikkerheten.

GDSN innen helse gir

En felles global kilde

for produkt masterdata.

Rask og enkel deling av produktdata fra produsent

til helseforetak

Automatiskt og synkronisert oppdatering

av produktdata i alle ledd

Tre områder der GDSN utgjør en stor forskjell

Sporing av implantater

En felles kilde for produktdata.

  • Produsentene oppdaterer informasjon kontinuerlig.
  • Alle aktører i verdikjeden får oppdatert informasjon automatisk
  • Fjerner potensielle feilkilder gjennom å unngå manuelle prosesser

Innkjøp og logistikk

Med gode masterdata får du økt effektivitet og innsikt i anskaffelsesprosessen.

Du har kontroll over akkurat hva du kjøper og kan analysere og sammenligne tilbud slik at du oppnår en best mulig avtale.

For medisinsk utstyr generelt

Med en kilde for informasjon om produktet får du tilgang til korrekt og oppdatert informasjon.

I tillegg til produkt masterdata kan du få tilgang til bilder, bruksanvisninger, sertifikater og andre viktige dokumenter.

Webinar:

Standardised and automated sharing of product master data in the sterilisation department

Om webinaret

I Nederland har sykehus og leverandører av medisinsk utstyr gått sammen for å forsøke å standardisere utvekslingen av produktdata og automatisere prosessen med å innhente disse dataene via GDSN.

Webinaret holdes på engelsk

Webinar:

Sharing Electronic Product Catalog Master Data with customers

Medtronic har siden 2019 delt produktdata med kunder på en elektronisk og effektiv måte ved hjelp av GS1 standarden GDSN. I dette webinaret vil Marc van den Camp fra Medtronic fortelle mer om dette og hvilke fordeler bruk av GDSN til deling av produkt master-/grunndata i helsesektoren gir. Webinaret er på engelsk

Stephen Bølstad

Ansvarlig for Helsesektoren

928 04 257
sb@gs1.no