Effektiv varehandel

Dagligvarebransjen i Norge er en av de mest effektive i Europa. GS1 har bidratt til å øke denne effektiviteten i over 50 år.

Dagligvarehandelen har de siste årene vært i en rivende utvikling. Utfordringen alle i dagligvarebransjen møter daglig er å forbedre, forenkle og effektivisere verdikjeden og sikre at det alltid er varer tilgjengelig for kundene som besøker en butikk. GS1 standardene har spilt en viktig rolle i denne utviklingen, helt siden den første strekkoden ble skannet i 1974.

Den norske dagligvarebransjen er en av de mest effektive og automatiserte i Europa. Det må den også være da logistikk i Norge er svært krevende og kostbart. Det å bruke etablerte standarder som GS1 systemet, gjør det enklere å oppnå effektivitet i alle ledd i verdikjeden.

Bruk av standardene i dagligvaresektoren

Et felles, digitalt språk i handelen

Det som i utgangspunktet er en kompleks verdikjede med mange forskjellige systemer og forretningsprosesser gjør at effektive prosesser krever samarbeid. Dette oppnås mellom leverandører og dagligvarekjeder – ved å stole på GS1 sine standarder for å opprettholde en konsistent måte å arbeide på og et felles språk i hele verdikjeden.

Nøyaktige data er et ufravikelig krav for å kunne opprettholde en effektiv verdikjede, med stort volum av varer og store avstander. GS1 erkjenner dette og har utviklet produkter og tjenester som forbedrer og forenkler dagligvarebransjens verdikjede, tilgjengelighet av produkter og lagerstyring. Dette er viktig, spesielt for ferskvarer og kjølevarer som har kort holdbarhetsdato.

Disse initiativene, sammen med måten våre standarder også brukes i omnichannel varehandel bidrar til å gjøre forbrukerens opplevelse og handel mer effektiv og med færre feil.

GS1-systemet i ett diagram

For at aktørene i verdikjeden skal kunne kommunisere med hverandre på en effektiv måte, kreves det at de bruker samme språk. GS1-systemet er et slikt felles språk, som kan forstås på tvers av bransjer og landegrenser.

Øverste rad i diagrammet viser GS1-standarder for identifikasjon. GS1-systemet består at flere standarder for å entydig identifisere, slik at brukerne får effektive måter å få tilgang til informasjon om enheter i verdikjeden.

Andre rad i diagrammet viser GS1-standarder for datafangst. De sikrer at brukerne får fanget data og informasjon om enhetene i verdikjeden.

Nederste rad i diagrammet viser GS1-standarder for deling av data og informasjon. De sikrer at brukerne får effektive og trygge måter å dele informasjon om enhetene i verdikjeden.

Oppsummert gir vår standarder global og unik identifikasjon av varer, eiendeler, logistiske enheter, juridiske enheter og lokasjoner. Standardene gjør det også mulig å utveksle korrekt informasjon mellom handelspartnere slik at man oppnår sporbarhet gjennom hele verdikjeden samtidig som man har høy datakvalitet.

Nysgjerrig på mer? Sjekk ut vår video om strekkoder: