Veileder for fiskeri og havbruksnæringen

Fiskeri og havbruksnæringen kunnskap og krever mer informasjon om maten de kjøper. Forbrukere forventer trygg og næringsrik mat. Oppstår det problemer, forventes det at alle aktørene i verdikjeden skal ha effektive systemer på plass, som muliggjør rask identifisering, sporing og tilbaketrekking av produktene. I en slik situasjon er det viktig med standarder som raskt og enkelt kan identifisere produkter og lokasjoner hvor mat som skal tilbaketrekkes befinner seg.

Verdikjede fiskeri og havbruksnæringen
Verdikjede fiskeri og havbruksnæringen

Økt fokus på matsikkerhet og forbrukerbevissthet øker behovet for å identifisere og ta i bruk forretningspraksis og standarder som vil bidra til sjømatsektorens evne til full transparens gjennom hele forsyningskjeden.

GS1 har utviklet en egen veileder for å hjelpe aktørene å administrere sporbarhet på egne produkter. Gjennom å ta i bruk en konsekvent forretningspraksis, sammen med GS1-standardene for identifikasjon, datafangst og datadeling, oppnår man full sporing og sporbarhet, effektiv samhandling og interoperabilitet innen fiskeri og havbruksnæringen.

Kontaktperson innen fiskeri og havbruksnæringen

Anders Askevold

Leder GS1 Smart Centre og Partner Program
Seniorrådgiver

922 49 361

aa@gs1.no