Priser GS1 Foretaksprefiks

Prisene gjelder pr. tildelt GS1 Foretaksprefiks.
Årsavgiften blir ikke fakturert i innmeldingsåret.

Priser gjeldende fra 13.11.2023:

OmsetningsklasseEtableringsavgift Årsavgift
Klasse 1 (0-1 mill)1 2001 150
Klasse 2 (1-2,5 mill)2 6002 500
Klasse 3 (2,5-10 mill)5 2003 600
Klasse 4 (10-100 mill)10 8004 700
Klasse 5 (100-250 mill)14 9006 400
Klasse 6 (250-500 mill)19 1008 150
Klasse 7 (500 mill – 1 mrd)23 60010 050
Klasse 8 (over 1 mrd)27 30011 750

Gjeldende priser er eks.mva.