Verifisering av strekkoder

Før du tar i bruk en strekkode anbefaler vi at du får verifisert den trykte strekkoden slik at du er sikker på at den kan leses problemfritt.

Strekkoden skal verifiseres i henhold til «ISO/IEC 15416 Bar Code Quality Test Spesifications for Linear Symbols». GS1 Norway eller en strekkodeleverandør vil kunne verifisere kvaliteten.

For at GS1 Norway skal kunne utføre kontrollen må dere sende en original etikett med strekkode i posten til oss. 
Adressen finner du her. Konvolutten merkes med «Verifisering av strekkode». Husk å legge ved kontaktinfo slik at vi gir tilbakemelding til korrekt person.

Hvis det er vanskelig å få sendt inn etiketter i posten, kan det eventuelt sendes en PDF-fil som vedlegg i en e-post. Denne PDF-filen må være skannet inn med høy oppløsning (min. 300 dpi) og i samme størrelse som originalen.
For å sjekke kvaliteten på PDF-filen før den sendes til GS1 Norway, kan du forstørre PDF-dokumentet på skjermen din til 800%. Hvis strekene fortsatt er rette og fine, så er kvaliteten bra. I motsatt fall, er PDF-filen for dårlig for verifisering hos GS1. (Se eksempler nedenfor).

Vi gjør oppmerksom på at vi kun kan verifisere strekkoder som er en del GS1 sine standarder. (EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, GS1-128, ITF-14, GS1 Databar, GS1 QR Code og GS1 Datamatrix).

GS1 Norway gjennomfører kontrollen kostnadsfritt for våre medlemmer.

Eksempel på godkjent/ikke godkjent strekkode:

Godkjent:

Ikke godkjent: