GLN (Global Location Number)

GLN (Global Location Number) er et lokasjonsnummer som brukes til å entydig identifisere handelspartnere.
Det kan være en juridisk enhet, en rolle i en handelstransaksjon (eks. kjøper, selger, fakturamottaker, eller leveringsmottaker), eller det kan identifisere en fysisk lokasjon (eks. leveringsadresser eller butikkfilialer) 

GLN er består av 13 siffer, og brukes mest i e-handel og transportplanlegging.

GLN regelverk

Her finner du gjeldende regelverk for anskaffelse og bruk av GLN i Norge.

Oppbygging av GLN

Eksempel:

Oppbygging av GLN

I eksempelet over ser du hvordan et GLN er oppbygd. Men det er alltid GLN basen
som tildeler GLN, så du som bruker trenger ikke være ekspert på oppbygningen av GLN.

Den viktigste informasjonen knyttet til GLN:

  • Bedriftens navn
  • Lokasjonsnavn
  • Besøksadresse
  • Organisasjonsnummer
  • GPS koordinater

Merke et GLN med strekkode eller en RFID/EPC tag

GLN kan merkes med en av strekkodene GS1-128 eller GS1 Data Matrix, eller med en RFID/EPC tag.

GS1-128 og GS1 Datamatrix benytter applikasjonsidentifikatorer (AI). De beskriver hvilken type informasjon som finnes i strekkoden.

Forenkle elektronisk handel

GLN er en forutsetning for effektiv vareflyt og informasjon mellom handelspartnere. I elektronisk handel brukes GLN til å identifisere juridiske enheter og fysiske lokasjoner. Med hjelp av GLN, kan bedrifter enkelt dele informasjon med hverandre og navn, adresse og andre detaljer må bare utveksles en gang og ikke på hver enkelt forretningstransaksjon. Informasjonen lagres i en database og GLN er linken til informasjonen.

Gevinster ved bruk av GLN

Det er flere gevinster ved bruk av GLN. Felles for de fleste gevinstene er at de gjelder både for leverandør og kunde i et handelsforhold. Her er noen av gevinstene:

  • GLN tilrettelegger for mer effektiv og standardisert samhandling mellom kunde og leverandør. Dette reduserer transaksjonskostnadene! En tydelig gevinst for alle parter.
  • GLN gir en bedre presisjon gjennom hele handelsprosessen. Dette reduserer feil i hele ordreprosessen. Viktig for kunde og leverandør.
  • GLN eliminerer feilleveranser – noe som er kostbart båre for leverandør og kunde.
  • GLN bidrar til en enklere, raskere og sikrere handel!

Administrasjon av GLN på «Min side»

Det er den som eier lokasjonen som skal eie GLNet. Dette er viktig for å få en logisk struktur, og for å sikre at det blir gjort vedlikehold av GLN. Det vil selvsagt være noe administrasjon rundt GLN. Men under «Min side» får du enkelt oversikt over alle dine leveringspunkter, du kan administrere dine GLN, og vi i kan varsle leverandørene dine når du får nye GLN/gjør endringer på dine GLN. Da slipper du å varsle handelspartnere selv.

GLN forenkler elektronisk handel

GLN er en forutsetning for effektiv vareflyt og informasjon mellom handelspartnere. I elektronisk handel brukes GLN til å identifisere juridiske enheter og fysiske lokasjoner. Ved hjelp av GLN, kan bedrifter enkelt dele informasjon med hverandre og navn, adresse og andre detaljer må bare utveksles en gang og ikke på hver enkelt forretningstransaksjon. Informasjonen lagres i en database og GLN er linken til informasjonen.

Trenger du GLN?

På denne siden kan du lese mer om hvordan du kommer i gang med å bruke GLN: