«Spor klesplaggets reise i QR-koden»

I en sirkulær økonomi med ombruk og gjenbruk er det behov for å kjenne produktets historikk, vite hva det er laget av og få innsikt i produksjonssyklusen.

For å kunne lykkes med dette innfører EU krav til digitale produktpass med opplysninger om hva produktet har opplevd fra råvareuttak og produksjon til reparasjoner og gjenbruk.

Dette skal gjøre det enklere for forbrukere og produsenter å ta bedre klima- og miljøvalg, uten å være ekspert selv.

HVEM ER VI?

GS1 er en nøytral, NGO, som utvikler åpne standarder for datadeling.

Våre standarder bidrar til både standardisering og digitalisering av produktdata. Det muliggjør mer effektiv vareflyt, bedre kvalitet på produktinformasjon og ikke minst sporbarhet gjennom hele verdikjeden.

Nye muligheter med direkte forbrukerdialog

I fremtiden må alle klesplagg du selger i EU ha et eget digitalt pass, som du vil finne i QR-koden i vaskelappen. Dette gir nye muligheter, både for forbrukere og klesprodusenter.

Sporbarhet sikrer bærekraftsmål

Produkter i dag går igjennom lange og komplekse logistikkjeder.

Mange ulike parter er involvert gjennom produktets livssyklus. Derfor blir det helt avgjørende å sikre at alle produkter har en unik identitet.

Den unike identiteten kan brukes av alle parter som må levere eller ha tilgang til data gjennom produktets livssyklus.

Dette inkluderer også forbrukere, som i økt grad ønsker bærekraftsinformasjon om produktene de kjøper.

Klesbransjen forbereder seg

Arbeidet med å utrede både hva et produktpass skal inneholde av informasjon og hvordan dette skal kommuniseres til forbrukerne er i gang.

GS1 er involvert i flere europeiske prosjekter, som jobber med å utvikle prototyper for hvordan digitale produktpass kan se ut.Kontaktperson innen tekstil

Anders Askevold

Leder GS1 Smart Centre og Partner Program
Seniorrådgiver

92249361

aa@gs1.no