Offentlig

GS1-standardene kan effektivisere offentlige anskaffelser

Stortingsmelding 22, Effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser, har som mål at alle offentlige virksomheter innen utgangen av 2024 skal bruke digitale verktøy i hele anskaffelsesprosessen, og at det skal være sømløs informasjonsflyt mellom ulike digitale løsninger.

Den sømløs informasjonsflyt kan løses ved bruk av entydige, globale standarder. Tenk deg at man til enhver tid kan se hvem som bestilte hva? Hvor varene ble sendt? Eksakt hvilke varer som ble bestilt – og at man kunne sammenligne pris på like varer. Det forenkler behovsanalysen, samt effektiviserer hele anskaffelsesprosessen betraktelig. I tillegg er det et utmerket ledelsesverktøy for styring og kontroll av økonomien.

Vil du lære om hvordan GS1-standardene kan gi økt effektivitet, kontroll og innsikt i anskaffelsesprosessen? Sjekk ut den korte videoen om GS1-standardene i offentlig sektor!