2D-koder: En ekstra dimensjon til strekkoden

Dagligvare og resten av varehandelen gjennomgår nå en transformasjon fra tradisjonelle, såkalte lineære strekkoder, over til todimensjonal QR-kode og GS1 Datamatrix.

Todimensjonale (2D)-koder kan inneholde store mengder informasjon om produkter som skannes i butikken, og kalles derfor koder med en ekstra dimensjon.
Bruken av slike 2D-koder gir helt nye fordeler for forbrukere, virksomheter og for samfunnet.

Hvorfor 2D-koder i varehandelen?

Forbrukere har i dag et større behov for informasjon om produkter enn tidligere. I tillegg ønsker myndigheter, FN, EU og industrien selv en mer bærekraftig retning med økt sporbarhet og synlighet i forsyningskjeden. Et resultat av dette er at det stilles nye krav om mer tilgjengelig informasjon for forbrukeren.

Med 2D-koder kan produsenter imøtekomme de nye kravene ved å legge mer informasjon inn i strekkoden på emballasjen. 2D-koder har en mye høyere kapasitet til å bære informasjon og aktører i forsyningskjeden vil kunne lese informasjonen gjennom å tilpasse sine systemer.

Den klassiske lineære strekkoden inneholder kun produktets GTIN, og er for en del bruksområder ikke lenger tilstrekkelig til å imøtekomme morgendagens krav og ønsker om informasjon fra både forbrukere og myndigheter.


Ambisjonen er at 2D-koder vil være implementert globalt og lesbart i alle butikkers systemer senest ved utgangen av 2027.

I en overgangsfase vil både tradisjonelle strekkoder og 2D-koder brukes på emballasjen. Tradisjonelle strekkoder vil ikke forsvinne, så lenge det er bruk for disse.

Les mer om hvordan 2D-koder bidrar til mindre matsvinn.

Om 2D-koder

2D-koder er todimensjonale symboler på emballasjen i variantene QR-koder og GS1 Datamatrix. Kodene kan inneholde mer informasjon enn de strekkodene vi har i dag. Dette gjør det mulig med mer effektiv kommunikasjon gjennom hele logistikkflyten og direkte med sluttbrukeren av produktet. I tillegg til mye, mye mer.

Målet er at det skal være mulig for forbrukeren å lese av informasjonen med sin mobiltelefon, i tillegg til at koden skal fungere til tradisjonell skanning i kassen.
Med en enkel mobilskanning kan forbrukeren få detaljert produktinformasjon. Kombinert med GS1 Digital Link kan du også tilby et hav av digitale muligheter som kan hjelpe forbrukeren med å engasjere seg i merkevaren din.

Bruksområder for 2D

Lagerstyring

• Opprettholde FIFO
• Lagernøyaktighet
• Tilgjengelighet og plasseringsinnsikt
• Unngå matsvinn

Sporbarhet

• Produktautentisering
• Ingrediens-opphav
• Synlighet i forsyningskjeden
• Forbrukertillit

Trygghet

• Merkevareintegritet
• Forhindre salg av utgåtte eller tilbakekalte produkter
• Bekjempe salg av forfalskede produkter

Matsvinn

• Best før dato inn i strekkoden på forbrukerpakningen muliggjør automatisk nedprising og mer effektive butikkprosesser 
• Det stimulerer også til endret kundeadferd, gjennom å velge produkter med kort holdbarhet i bytte med lavere pris

Forbrukerkommunikasjon

• Tilgang til merkevareautorisert informasjon
• Kampanjer
• Oppskrifter
• Muligheter til å engasjere seg med merkevaren

Forbedret emballasje

• Markedsføring på forpakningen
• Overholdelse av regelverk
• Forbedret forbrukeropplevelse

Hvis du ønsker å høre mer om mulighetene med 2D koder eller våre standarder, ta kontakt med oss.

Terje Menkerud

Seniorrådgiver Datafangst
91 80 64 99
tm@gs1.no