Webinar:

Fra strekkode til QR

Hvordan komme igang

Lenker fra Webinaret:

Har du spørsmål om overgang til 2D koder eller andre relevante spørsmål, ta kontakt med:

GS1 Norway: Terje Menekrud | terje (a) gs1.no | tlf. 918 06 499

DLF: Thomas Weihe |thomas.weihe (a) dlf.no | tlf. 913 84 624

Om webinaret

Dette er det andre webinar fra GS1 Norway og DLF om overgangen fra strekkoder til 2D-koder.

Tema for webinaret er innføring av QR-koden som både kan skannes i butikkassen og leses av forbruker med mobil.

Dagligvare og resten av varehandelen gjennomgår nå en transformasjon fra tradisjonelle, såkalte lineære strekkoder, over til todimensjonale koder (2D). Bruken av slike 2D-koder gir helt nye fordeler for forbrukere, virksomheter og for samfunnet.

Ambisjonen er at 2D-koder vil være implementert globalt og lesbart i alle butikkers systemer senest ved utgangen av 2027.
I en overgangsfase vil både tradisjonelle strekkoder og 2D-koder brukes på emballasjen. (Lineære strekkoder vil fortsatt være aktuelle for enkelte aktører/kategorier).

Målgruppe:

Merkevareleverandører, dagligvarekjeder og systemleverandører.

Aktuelle funksjoner: marketing, produkt-/emballasjeutvikling, logistikk-/produksjon, bærekraft og IT,dagligvare.

Program

Velkommen

Thomas Weihe, Verdikjededirektør, DLF

2D in Retail Guideline

Terje Menkerud, Seniorrådgiver datafangst, GS1 Norway, presenterer GS1 sin nye globale guideline for merking med 2D-koder i retail.


QR-koder er fremtiden i Orkla

Siri Rygh Jerndahl, Brand Manager, Marketing, Orkla Confectionery & Snacks Norge forteller om deres strategi og planer for innføring av QR-koder.

Innføring av 2D i Den Stolte Hane – Deres erfaringer så langt

Geir Johannesen, Senior manager RGM, Den Stolte Hane, har ledet flere initiativer med innføring av 2D-koder på deres produkter, og forteller om erfaringene så langt.

Reisen mot QR-koder i NorgesGruppen

Helge Myre, Business relation and program manager instore IT solutions i NorgesGruppen Data AS, forteller om utrulling av 2D og planer for innfasing av QR-koder i NorgesGruppen.

Lexit: Muligheter og behov for utstyr og softwareløsninger for merking med 2D

Ole-Jørgen Fauske, Sales Manager – Industrial coding and marking i Lexit, gir en innsikt i aktuelle løsninger og teknologier