Webinarer

Tidligere avholdte webinarer

GS1 Norway arrangerer jevnlig webinarer. Her kan du se alle våre avholdte webinarer på nytt.

2024

2024-04-30

Fra strekkode til QR – hvordan komme igang

Se opptak av vårt webinar fra GS1 Norway og DLF om overgangen fra strekkoder til 2D-koder. Hør fra Orkla, Norgesgruppen, Den Stolte Hane og Lexit hvordan du kan komme igang.

2024-03-19

Sharing Electronic Product Catalog Master Data with customers

I dette webinaret vil Marc van den Camp fra Medtronic fortelle mer om dette og hvilke fordeler bruk av GDSN til deling av produkt master-/grunndata i helsesektoren gir.

2023

2023-11-02

Nye 2D-koder

NorgesGruppen ruller ut løsningen 2D koder mot flere produkter og leverandører. Samtidig gir 2D kodene merkevareleverandørene en ny mulighet for direkte kommunikasjon med forbruker.

09.10.2023

Enhancing Traceability in the Norwegian Fish, Seafood and Aquaculture Industry

This webinar addresses the importance of traceability in the food industry, GS1 role in promoting traceability and GS1 Norways way of addressing these challenges.

2022

10.11.2022

Transport og logistikkseminar sammen med APX System og Mestergruppen.

21.04.2022

Det arbeides nå med en løsning der alle forbrukerpakninger (F-pak) har bare én 2D-strekkode. Målet er at alle innen 2027 skal være i stand til å lese og tolke innholdet i en 2D-strekkode.

31.03.2022

The «new normal» has changed consumers’ shopping behaviour forever. In order to win today’s consumers, it is important to succeed with the omnichannel investment.

24.03.2022

Terje Menkerud fra GS1 Norway adresserer dynamisk informasjon i strekkodene og på hvilken måte vi får til det. GS1 Digital Link og Digital Product passport står også på programmet.

2021

7.12.2021

Hvordan forenkle og digitalisere anskaffelsesprosessen? Få tips om praktisk nytte fra aktører som bidrar i prosessen; GS1 Norway, Xeris og EPD Norge

10.09.2021

Det stilles strengere og strengere krav til produktmerking og produktdata, både fra kunder og myndigheter, bl.a. ifb. med offentlige anbud. Hva innebærer dette for deg som leverandør/forhandler?

31.08.2021

Bruk ditt eget produkt som mediekanal og skap en preferanse i markedet. Med strukturert produktinformasjon og utvidet innhold i strekkoden, bygger du egen merkevare i direkte kommunikasjon med forbrukerne.

22.06.2021

EqHub – How will it be implemented in the industry. Which requirements will the suppliers meet. And what will the implementation of EqHub mean for all participants in the industry.

16.06.2021

Hvordan kan du sikre deg mot det uforutsette, samtidig som du oppfyller forbrukernes forventninger til trygge produkter?

26.05.2021

Helse Sør-Øst gjennomfører et prosjekt for å ta i bruk GS1 standarder på flere områder. I dette webinaret får du høre om HSØ-prosjektet, samt erfaringer fra Scan4Safety prosjektet i UK, hvor bruken av GS1 standarder har gitt store gevinster for helseforetakene.

24.03.2021

GS1 Norway og WLCOM AS holdt webinaret Grunndata- Fundamentet for din bedrifts eksistens og videre vekts, for bedrifter innen næringsmiddelindustrien.

16.02.2021

Hvordan kan du sikre deg mot det uforutsette, samtidig som du oppfyller forbrukernes forventninger til trygge produkter?

09.02.2021

Dette er det fjerde webinaret GS1 Norway og CodeIT holdt for sjømatindustrien 9. Februar 2021.

2020

16.12.2020

Dette er ett webinar GS1 Norway og APX-Systems AS holdt for byggebransjen 16.Desember 2020.

25.11.2020

Dette er ett webinar om offentlige anskaffelser som GS1 Norway sammen med APX-Systems AS og Mercell holdt for offentlig sektor 25. November 2020.

10.11.2020

Dette er det tredje webinaret GS1 Norway og CodeIT holdt for sjømatindustrien 10. November 2020.

01.09.2020

Dette er det andre webinaret GS1 Norway og CodeIT holdt for sjømatindustrien 1.September 2020.

23.06.2020

Dette er det første webinaret GS1 Norway og CodeIT holdt for sjømatindustrien 23.juni 2020.