EU’s digitale produktpass

Produsenter er flinke til å levere varedata og miljødata, men nå må de forberede seg på et digitalt produktpass (Digital Product Passport, DPP). Dette innebærer at bærekrafts- og sporbarhetsdata skal kunne deles direkte med forbrukeren og mellom aktører i verdikjeden. I et produktpass vil det ligge data helt tilbake til råvareproduksjonen og sporbarhet på råvarene som har gått inn i produktene.

Digitalt produktpass er en del av EUs Green Deal, en strategi for grønn vekst som skal sikre et mer bærekraftig og konkurransedyktig Europa. Målet er å fremme bærekraftig produksjon og muliggjøre overgangen til sirkulær økonomi.

EUs ambisjon er å gjøre bærekraftige produkter til normen og øke Europas ressursuavhengighet.

EU-kommisjonen har varslet at det innen få år vil bli lovpålagt med digitale produktpass for alle fysiske varer som selges på det europeiske markedet. (Matvarer, dyrefor og medisiner er unntatt).

Hva er et digitalt produktpass?

Produktpassets oppgave blir å dele digital informasjon om produkter, for eksempel hvem som har produsert varen, hvilke komponenter inngår, hvor er de produsert, og hvordan varen kan repareres/resirkuleres/gjenvinnes. All informasjon som er relevant ved gjenbruk, ombruk og resirkulering vil også være en viktig del av det digitale produktpasset.

EUs digitale produktpass skal samle inn data om produktets verdikjede. Det skal hjelpe forbrukere med å ta bærekraftige valg, og i tillegg gjøre det mulig for myndigheter å verifisere at lovverket overholdes.

Vi må utnytte mulighetene som finnes i dataene for å støtte sirkulære forsyningskjeder. Digitale Produktpass vil sikre sporing av knappe råvarer og vil gi et bedre datagrunnlag for å kunne drive det grønne skiftet.

For å kartlegge hvilken effekt EUs Green Deal vil ha for produsentene har Deloitte, på oppdrag av GS1 i Europa, sett på konsekvensene av ulike scenarioer avhengig av hvilke standarder man velger å benytte seg av i Digitale Produktpass. Rapporten med navn, «The impact of open, international standards on circularity in Europe», evaluerer kostnad/nytte-implikasjonene for selskaper gitt de ulike scenarioene. Rapporten fremhever fordelene ved å bruke GS1-standardene og vårt økosystem; Circular Data for a Circular Economy.

Digitalt produktpass på to minutter

GS1’s rolle i arbeidet med digitalt produktpass

GS1-standarder gjør det mulig for digitale produktpass å fungere i praksis. GS1 sin produktportefølje inneholder standarder for identifisering, merking og deling av data. QR-koder med Digital Link er særlig relevant for digitale produktpass, fordi denne standarden gjør det mulig å enkelt dele produktinformasjon med forbrukere. Produktinformasjon fra den samme koden kan skannes av forbrukere med mobilen, samtidig som den kan brukes i kassen i butikk og i alle deler av logistikk-kjeden.

Hvilke konsekvenser vil dette ha for produsentene?

Vi må utnytte mulighetene som finnes i dataene for å støtte sirkulære forsyningskjeder. Digitale Produktpass vil sikre sporing av knappe råvarer og vil gi et bedre datagrunnlag for å kunne drive det grønne skiftet.

For å kartlegge hvilken effekt EUs Green Deal vil ha for produsentene har Deloitte, på oppdrag av GS1 i Europa, sett på konsekvensene av ulike scenarioer avhengig av hvilke standarder man velger å benytte seg av i Digitale Produktpass. Rapporten med navn, «The impact of open, international standards on circularity in Europe», evaluerer kostnad/nytte-implikasjonene for selskaper gitt de ulike scenarioene. Rapporten fremhever fordelene ved å bruke GS1-standardene og vårt økosystem; Circular Data for a Circular Economy.

Hvordan kan du forberede deg på DPP?

Vi har laget en guide for tekstilprodusenter: