Hva er Digitale produktpass? 

Hvorfor skal vi ha Digitale produktpass?  

I «The European green deal» fastslår EU at de ønsker å være første karbon nøytrale region innen 2050. I dette arbeidet er det også helt sentralt å begrense uttaket av jomfruelige ressurser. Vi må i mye større grad sikre at produktene vi kjøper er designet og laget for reparasjon og for at de skal leve lengst mulig. Når de ikke lenger kan brukes til sitt opprinnelige formål, må man enkelt kunne bruke de til andre formål og til slutt må man kunne gjenvinne ressursene produktet inneholder. 

Hvem blir påvirket av Digitale produktpass?   

Det angår først og fremst deg og meg som konsumenter. Et digitalt produktpass vil stille verifiserbare krav til egenskapene til et produkt. Det gjør det enklere for oss forbrukere å sammenligne egenskaper vi kan stole på og mye vanskeligere for produsenter å grønnvaske.  

Så angår det selvfølgelig produsenter og importører. Det heter at det er den «økonomiske operatøren» som bringer et produkt til markedet i EU sitt ansvar å innmelde produktegenskapene digitalt. En økonomisk operatør kan være en importør eller en produsent. Hvilke produktgrupper gjelder så dette for? Det er enklere å si hvem det ikke gjelder for. Kun matvarer, medisiner og dyrefor er unntatt kravet om et digitalt produktpass og det er fordi dette er produkter som allerede er underlagt strenge krav til dokumentasjon og sporbarhet. 

Som Norsk produsent er det viktig å vite at enkelte råvarer som importeres fra utenfor EU eller produseres i Norge også trenger et forenklet produktpass. I første omgang vi man ha søkelys på innsatsfaktorer som enten har et høyt klimaavtrykk eller er en knapp ressurs. Det gjelder blant annet metaller (jern, stål, aluminium og ikke jernholdige metaller), kjemikalier, plastikk, papir & papirmasse og glass.  

I tillegg er det viktig å vite at Digitale produktpass vil være en viktig muliggjører for andre lovkrav norske virksomheter er underlagt. For eksempel Taksonomi rapportering og Åpenhetsloven. 

Når kommer Digitale produktpass?   

Vi som forbrukere vil merke det på slutten av dette tiåret. Hvis man er produsent eller importør bør man allerede nå begynne å sette seg inn i hva dette innebærer for egen virksomhet.

Og dette bildet er litt komplekst fordi dette er ikke et regulativ eller forordning, det er til sammen ca. 30 som blir innført med varierende hastighet og som griper inn i hverandre. På toppen finner man Økodesigndirektivet (European Sustainable Product Regulation forkortet ESPR). Den er overordnet og gjelder for alle produktgrupper som ikke får egne forordninger, men sier også hva man forventer reguleringene for andre produktgrupper skal forholde seg til. Nemlig at man skal etterstrebe og bruke eksisterende standarder, sørge for man bygger produktpass på samme måte på tvers av sektorer og at systemene som håndterer Digitale produktpass kan snakke med hverandre.

Så kommer det en rekke reguleringer som styrer det sektorspesifikke. For eksempel vil den reviderte byggevareforordningen si noe om hvilke byggevarer som må ha Digitale produktpass og hvilke egenskaper som skal deklareres. DIBK regner med at den vil bli innført i Norsk rett rundt 2030. Tilsvarende vil man få sektorspesifikke reguleringer for elektronikk, tekstil, emballasje, kjemikalier, etc.  

Hvilken rolle spiller GS1 standarder for Digitale produktpass?    

GS1 har jobbet med EU kommisjonen i en årrekke på dette. Først og fremst for å forstå hvordan våre standarder kan brukes for å tilfredsstille de kravene som kommer, men også for å hjelpe EU kommisjonen ved å sørge for at innføringen av Digitale produktpass går så lett som mulig. Denne jobben er ikke ferdig før alle reguleringer og direktiver er publisert og eventuelle tilpasninger av våre standarder er gjort. Det som er helt sikkert er de kravene EU stiller i ESPR: Man skal så langt som mulig bruke eksisterende globale åpne standarder 

Norge er som kjent ikke medlem av EU, men gjennom EØS medlemskapet vil dette bli norsk rett. Vår mulighet til å påvirke er gjennom de nasjonale standardorganisasjonene og speilkomiteen(e). Den 13 februar startet arbeidet opp den norske speilkomiteen som skal jobbe hvilke standarder som skal brukes for å lage et teknisk rammeverk for Digitale produktpass. Det dreier seg om områder som er typisk for GS1 (identifikatorer og databærere), men også standarder for utveksling av data, lagring, autentisering, tilgangskontroll, med mer. Dette er Norges eneste mulighet til påvirke, så hvis du er en importør eller produsent i Norge innenfor de produktområdene som er nevnt og som har investert i IT for å støtte virksomheten så kan dette arbeidet være interessant.  

For mange produktområder er GS1 standarder som GTIN i bruk allerede. For andre produktområder vil dette være en overgang. GS1-standarder gjør det mulig for Digitale produktpass å fungere i praksis. GS1 sin produktportefølje inneholder standarder for identifisering, merking og deling av data. QR-koder med GS1 Digital Link er særlig relevant for Digitale produktpass, fordi denne standarden gjør det mulig å enkelt dele informasjon med andre ledd i verdikjeden og med forbrukere. Produktinformasjon fra den samme koden kan skannes av forbrukere med mobilen, samtidig som den kan brukes i kassen i butikk og i alle deler av logistikk-kjeden. Hvis du allerede nå ønsker å vite hva dette betyr for din virksomhet og ønsker å forberede din virksomhet så er det bare å ta kontakt.

Kontaktperson

Knut Mathisen