Digitalt Produktpass skal gjøre det lettere å ta bærekraftige valg

Denne høsten ble GS1 med i et prosjekt som på oppdrag av EU-kommisjonen skal utvikle et veikart for prototyper på digitalt produktpass i tre verdikjeder: Tekstiler, elektronikk og batterier. GS1 skal, sammen med 30 andre partnere, inngå i et konsortium med navnet CIRPASS (Collaborative Initiative for a Standards-based Digital Product Passport for Stakeholder-Specific Sharing of Product Data for a Circular Economy)

Digitale produktpass (Digital Product Passport, DPP) er en del av EU:s rammedirektiv Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR).

Forslaget omfatter i dag et trettitalls produktområder – inkludert tekstil, elektronikk og møbler. EU-kommisjonen har varslet at det innen få år vil bli lovpålagt med digitale produktpass for alle varer som selges på det europeiske markedet. (Matvarer, dyrefor og medisiner er unntatt). Dette innebærer at bærekrafts- og sporbarhetsdata skal kunne deles direkte med forbrukeren og mellom aktører i verdikjeden.

Produktpassets oppgave blir å dele digital informasjon om produkter, for eksempel hvem som har produsert varen, hvilke komponenter inngår, hvor er de produsert, og hvordan varen kan repareres/resirkuleres/gjenvinnes.

Digitale produktpass og GS1

GS1-standarder gjør det mulig for digitale produktpass å fungere i praksis. GS1 sin produktportefølje inneholder standarder for identifisering, merking og deling av data.

QR-koder med Digital Link er særlig relevant for digitale produktpass, fordi denne standarden gjør det mulig å enkelt dele produktinformasjon med forbrukere.

Produktinformasjon fra den samme koden kan skannes av forbrukere med mobilen, samtidig som den kan brukes i kassen i butikk og i alle deler av logistikk-kjeden.

Lær mer om hva produktpasset vil inneholde

Du kan få mer informasjon om arbeidet med et digital produktpass for tekstiler, elektronikk og møbler her.