Nyheter fra GS1 Norway

Elm Organics

 • 22. mai 2024

En cocktail av kjemikalier i hudpleiprodukter ble en vekker for gründerne av Elm Organics, nå lager de en ny standard for kosmetikk og hudpleieprodukter. GS1 standarder er med på laget.

Styremedlemmer

 • 22. mai 2024

Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket, og John Arne Grøttum, direktør for havbruk i Sjømat Norge går inn i styret. Dette vil gagne både forbrukere og bransjer, mener administrerende direktør i GS1 Norway, Geir Paulsen.

GS1 Norway og Sjømatnæring

 • 22. mai 2024

Økt sporbarhet og effektivisering blir mulig gjennom standardisering i sjømatnæringen. Bærekraftige løsninger er ikke langt unna. 

Når 30 europeiske ledere fra GS1 i Europe møtes i Oslo, betyr det noe for deg!

 • 22. mai 2024

GS1 Norway er en del av et stort internasjjonalt nettverk som gir tilgang til informasjon, kunnskapsutveksling og samarbeid. For deg kan dette spille en viktig rolle.

Innovativ dørproduksjon med GS1 standard 

 • 25. april 2024

Knudsen Dørfabrikk bygger en «grunnmur» med QR-kode. Og, den inneholder GS1 Digital Link.

Transparens for hele verdikjeden? 

 • 25. april 2024

Vår nye partner Repasdo har satt seg et mål, GS1 standarder står klare til å bidra.

Hva skjer med 2D og Digitale produktpass? 

 • 25. april 2024

Digitale produktpass kan endre måten vi tenker om produktets levetid og det vil spille en viktig rolle for flere bransjer. GS1 Norway og våre internasjonale kollegaer jobber aktivt med forberedelser.

Åpne standarder kan bidra til en bedre innkjøpsordning

 • 25. april 2024

Partneravtalen med GS1 Norway skal bidra til at deres løsninger i større grad nyttiggjør seg av åpne standarder. 

GS1 Global Forum

 • 29. februar 2024

Vår deltakelse på GS1 Global Forum er basert på en av GS1 sine viktigste verdier – Samarbeid-, Kompetanse- og Erfaringsdeling.

Vi har inngått en samarbeidsavtale med NCE Seafood Innovation  

 • 19. februar 2024

Hensikten med avtalen er å sammen skape positive ringvirkninger for sjømatnæringen. Å legge til rette for deling av standardisert data, samt sporbarhet, vil bli sentrale samarbeidsområder.

Første merkevare-produktet med QR-kode og Digital Link er nå i butikk

 • 31. januar 2024

Den Stolte Hane har, som den første produsenten i Norge, startet med QR-kode med GS1 Digital Link på sine egne merkevarer. 

Vil du påvirke arbeidet med felles standarder til Digitale Produktpass?

 • 31. januar 2024

Ved å delta i den norske standardiseringskomiteen for DPP vil du få muligheten til å påvirke utviklingen av disse nye standardene. Dette gir norske aktører en unik innsikt og mulighet til å tilpasse og videreutvikle sin drift eller forretningsmodell i tråd med de kommende kravene.