Nyheter fra GS1 Norway

Er du forberedt på kvantespranget det jobbes med i disse dager?

For 50 år siden ble den tradisjonelle strekkoden utviklet. Dette ble omtalt av BBC som en av «de 50 tingene som skapte verdensøkonomien»! I dag pågår det en ny revolusjon innenfor dette området – overgangen til 2-dimensjonale (2D) strekkoder, hvor den mest kjente nok er QR-koden. Les mer

Bli kjent med våre nye styremedlemmer

GS1 Norway har denne våren fått fire nye styremedlemmer, som skal være med på å styrke organisasjonen med kompetanse og erfaring fra næringene sjømat, dagligvare, helse og bygg. Styremedlemmene har også med seg verdifull erfaring fra bærekraft og ferskvareproduksjon, som er satsningsområder for GS1 Norway. Les mer

 • Entydig strekkoding
Entydig strekkoding

Århus og Gødstrup sykehus i Danmark har gode erfaringer med bruk av GS1 standarder og flere av de samme systemene Helse Sør-Øst har anskaffet til bruk til automatisk identifisering og lokalisering av utstyr. Prosjektet vil nå dra nytte av disse erfaringene. Les mer

 • Datakvalitet
 • GLN
 • GLN Database
Ny GLN database

Gjennom et internasjonalt samarbeid skal det skapes en ny GLN database med forbedrede API løsninger. Dette er til fordel for alle GLN eiere. Les mer

 • RFID
 • Sporing
 • Sporingsteknologi
Alle trenger sporing

Alle trenger sporing, akkurat som alle trenger mobiltelefonen. – Sporing er infrastruktur som har en rolle i alle bransjer, sier Geir Vevle. Han er IoT-direktør i RFID Solutions. – Vi er et sju år gammelt firma som driver med alle typer sporingsteknologi, ikke bare RFID, men hele tiden med unik ID og GS1-standarder involvert, sier han. Les mer

 • Bærekraftsbidrag
 • BIM-modellen
 • Digital tvilling
 • GTIN byggenæringen
Digitalisering i byggenæringen

Gjennom å skape bedre samspill mellom systemer bidrar digitalisering til en enklere hverdag for byggenæringen. Et bygg går gjennom mange ledd fra ide til drift og en kjent utfordring er at den samme jobben gjøres flere ganger. Digitalisering handler om å unngå dette og gir aktørene mer tid til de viktigste oppgavene. Les mer

 • Helse Sør-Øst
Slutt på å lete etter medisinsk utstyr

Nå skal det bli slutt på å lete etter medisinsk utstyr. Utstyret skal radiomerkes. Det er bare ett av en lang rekke eksempler på hvordan strekkoder og GS1-standarder skal gjøre hverdagen bedre i Helse Sør-Øst. Les mer

 • GTIN
 • VerifiedbyGS1
Verified by GS1

Riktig data er viktig. Millioner av produkter tilbys i dag til forbrukere via netthandel og seks milliarder av strekkoder skannes i fysiske butikker hver dag. Dessverre kan hverken forhandlere eller markedsplasser trygt bekrefte produktene de selger ved å bruke én enkel kilde til pålitelig produktinformasjon. GS1 globalt har derfor lansert «Verified by GS1», et register som bekrefter identiteten til produktet. Les mer

Nytt styre i GS1 Norway

-Det er gledelig å ha fått inn ny og viktig kompetanse i styret, sier styreleder Per Ola Drøpping. De nye styremedlemmene er Camilla Beck fra Norges Sjømatråd, Heidi Lyngstad fra Løvenskiold Handel, Mathilde Berg Lyngvær fra Fjordland AS og Anita Tunold fra Aleris Helse AS. Les mer

 • byggenæringen
 • Masterstudenter
 • NTNU
Milliarder å spare på digitalisering

Byggenæringen går glipp av milliarder av kroner fordi den ikke bruker de digitale mulighetene. Næringen kan spare store summer på å samkjøre data bedre, men gjør det ikke. Det har gått sakte de siste årene, konstaterer Sverre Onstad Sletten og Thomas Gran-Henriksen. De skriver masteroppgaven sin om digital sporbarhet på byggeplassen. Les mer

 • GS1-standarder
 • TradeTech
GS1-standarder er viktig for global handel

Bruk av åpne, globale standarder er én av fem byggesteiner for globale handel. I sin siste rapport om global handel identifiserer World Trade Organization og World Economic Forum de 5 G-ene til TradeTech. «TradeTech» er teknologier som gjør global handel mer effektiv, inkluderende og bærekraftig. Les mer

 • byggenæringen
 • Computerworld
Computerworld konferansen 2022

GS1 Norway er stolt samarbeidspartner til Computerworld konferansen sammen med BimVerdi, buildingSMART og Norsk Kommunalteknisk Forening. GS1-standardene har vært en viktig brikke for digitaliseringen av flere bransjer, og byggenæringen er en av våre prioriterte bransjer. Bli med på konferansen! Les mer