Nyheter fra GS1 Norway

GS1 Global Forum

 • 29. februar 2024

Vår deltakelse på GS1 Global Forum er basert på en av GS1 sine viktigste verdier – Samarbeid-, Kompetanse- og Erfaringsdeling.

Vi har inngått en samarbeidsavtale med NCE Seafood Innovation  

 • 19. februar 2024

Hensikten med avtalen er å sammen skape positive ringvirkninger for sjømatnæringen. Å legge til rette for deling av standardisert data, samt sporbarhet, vil bli sentrale samarbeidsområder.

Første merkevare-produktet med QR-kode og Digital Link er nå i butikk

 • 31. januar 2024

Den Stolte Hane har, som den første produsenten i Norge, startet med QR-kode med GS1 Digital Link på sine egne merkevarer. 

Vil du påvirke arbeidet med felles standarder til Digitale Produktpass?

 • 31. januar 2024

Ved å delta i den norske standardiseringskomiteen for DPP vil du få muligheten til å påvirke utviklingen av disse nye standardene. Dette gir norske aktører en unik innsikt og mulighet til å tilpasse og videreutvikle sin drift eller forretningsmodell i tråd med de kommende kravene.

Vår nye partner Factlines kobler bærekraft til virkeligheten!

 • 31. januar 2024

I lange verdikjeder kan bærekraft bli komplisert. Factlines jobber for å forenkle dette. Partneravtalen med GS1 Norway skal bidra til at de samme datakildene brukes og at bærekraft prioriteres.

Sørlandet Sykehus bruker QR-koder til smartere posthenting

 • 31. januar 2024

Avfallshåndtering med QR-koder og GS1 standarder har vært en suksess, nå tar sykehuset i bruk en lignende løsning for posthenting.

Espen Braathe er ny direktør for marked og forretningsutvikling! 

 • 20. desember 2023

Espen Braathe startet i sin nye stilling i desember. Med en bakgrunn som inkluderer over to tiår med erfaring fra sporbarhetsløsninger og Internet of Things (IoT), står Braathe klar til å bidra betydelig til bransjen.

Julehilsen fra GS1 Norway

 • 20. desember 2023

Det har blitt omtalt som en Games Changer i pressen og som den viktigste endringen i GS1 sin historie av bransjefolk. At endringen fra vertikale streker og over til kvadratiske firkanter kan bety så mye, krever en viss innsikt for å forstå.

Nok et velykket partnernettverksmøte

 • 20. desember 2023

Digitalt produktpass, bedre samhandling i byggenæringen og en ny GLN base, partnernettverksmøte tok opp temaer som kan sette sitt preg på det kommende året.

Code IT

 • 4. desember 2023

Gjennom samhandling med kunders øvrige systemer og 24/7 support tilgjengelighet bidrar CodeIT til virksomhetskritisk sporbarhet.

GS1 under NOBB konferansen

 • 4. desember 2023

Byggenæringen ser mot en digital framtid. GS1 standardene står klare til å bidra.

Byggstand – sporbarhetsprosjektet

 • 7. november 2023

Prosjektet «Sporbarhet og produktmerking» jobber for å utvikle en metodikk basert på internasjonale standarder som aktørene i byggenæringen kan samle seg om for å forenkle implementering i bransjen.