Nyheter fra GS1 Norway

Kjære GS1 Norway medlem, GS1 Norway partner og øvrige kontakter

I skrivende stund er det kun dager igjen av 2021. Til tross for nok et tilbakelagt korona år er det allikevel mange andre spennende saker jeg vil sette fokus på når 2021 skal summeres opp. Les mer

Toppscore på datakvalitet

GS1 Norway får igjen toppscore på lisensdataene som leveres til GS1 Registry Platform. Les mer

Produktene dine må spores – du har ikke noe valg

Sporing og sporbarhet, det er en global hypertrend som stadig blir sterkere. Datahåndteringen til GS1 sørger for at maten er mulig å spore. Les mer

VVS-bransjen sørger for sporbarhet

Rørleggeren har ikke visst hvor rørene kommer fra. Det er det slutt på nå. VA- og VVS-bransjen går bort fra fellesnummer. Det sørger for at bransjen er seriøs, fastslår Terje Røising i Byggtjeneste. Les mer

  • Byggenæringen Digitale systemer åpne standarder
Byggenæringens digitale systemer må være basert på åpne standarder

buildingSMART International og GS1 har felles ambisjon om en digital og bærekraftig byggenæring. Organisasjonene publisert nylig en whitepaper. Les mer

Sporbarhet krever entydig produktidentifikasjon

Klarer norsk byggenæringen å tilfredsstille økte krav til sporbarhet? Digitaliseringen av næringen går for sakte. Les mer

Logistikk-studenter lærer GS1-standarder

Den neste generasjonen av eksperter på logistikk trenger GS1-standardene for å lære å bruke faget sitt i praksis. – Disse standardene blir bare sterkere og sterkere, sier førsteamanuensis Bjørn Jæger på Høgskolen i Molde. Les mer

Det gir gevinst med mer dynamisk informasjon i strekkoden

Menykjeden har levert imponerende tall etter innføring av dato i strekkoden. Et pilotprosjekt resulterte i en reduksjon i matsvinn på 18 prosent i økonomisk verdi for produktene som var med i piloten. Les mer

Sporbarhet og bærekraft for fisk og sjømat

Som forbrukere forventer vi trygg og næringsrik mat. Oppstår det problemer, forventer vi at alle aktørene i verdikjeden skal ha effektive systemer på plass, som muliggjør rask identifisering, sporing og tilbaketrekking av produktene. Les mer

Finner frem med GLN

Når du frakter medisinsk utstyr og eksplosive kjemikalier, vil du være sikker på at det havner på riktig sted. Universitetene i Oslo og Bergen bruker GLN-standarden for å holde styr på 650 adresser. Les mer

Klare for krav om digitalisering

Den digitale D-dagen kan ikke komme raskt nok. NorDan er klare med digital informasjon om vinduene og dørene sine og håper byggenæringen blir med for å drive mer effektivt og unngå feil. Les mer

Høringssvar til Ombruk av byggevarer

I sin høringsuttalelse til endring av forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk, har GS1 Norway lagt vekt på behovet for krav til identifisering, sporbarhet og opprinnelse på byggevarer. Les mer