Nyheter fra GS1 Norway

Sporing av medisinsk utstyr – gir økt effektivitet og bedret pasientsikkerhet

Hverdagen er endret fra manuelle rutiner til digitale prosesser for pasienter og ansatte på Lovisenberg Diakonale Sykehus. Les mer

Ny representant fra oljebransjen i GS1 Norways styre

Tormod Tønnesen fra Norsk olje & gass er ny styrerepresentant i GS1 Norways styre. Les mer

Piratkopiert helseutstyr tar liv under koronakrisen

En helsekrise som denne avdekker nok en gang hvorfor sporbarhet av medisinsk utstyr er viktig – og hvorfor det redder liv. Les mer