Nyheter fra GS1 Norway

Filter

MTU Sporing

 • 28. april 2023

Radiumhospitalet tester ut passiv RFID og bruk av GS1 standarder ved sporing av medisinsk-teknisk utstyr. En konseptutredning peker på store gevinster for både medisinsk-teknologisk avdeling og klinikere.

Nytt sykehus i Drammen

 • 31. mars 2023

GS1 standarder bidrar til forutsigbarhet for nye Drammen sykehus. – Standardene legger til rette for innovasjon.

Made for Movement – beveger sine brukere

 • 30. september 2022

Et selskap som dekker et livsviktig behov. GS1-standarder sikrer at grunnleggende krav til sikkerhet og ytelse er oppfylt.

Sørlandet sykehus setter GS1 standarder i system

 • 31. august 2022

Gjennom bedre tilgang til data ønsker Sørlandet Sykehus å skaffe seg innsikt som kan forbedre arbeidsdagen til de ansatte. Oppgaver som tidligere ble gjort manuelt og krevde timer kan nå gjøres på minutter.

 • Entydig strekkoding

Entydig strekkoding

 • 28. juni 2022

Århus og Gødstrup sykehus i Danmark har gode erfaringer med bruk av GS1 standarder og flere av de samme systemene Helse Sør-Øst har anskaffet til bruk til automatisk identifisering og lokalisering av utstyr. Prosjektet vil nå dra nytte av disse erfaringene.

 • Helse Sør-Øst

Slutt på å lete etter medisinsk utstyr

 • 24. mai 2022

Nå skal det bli slutt på å lete etter medisinsk utstyr. Utstyret skal radiomerkes. Det er bare ett av en lang rekke eksempler på hvordan strekkoder og GS1-standarder skal gjøre hverdagen bedre i Helse Sør-Øst.

 • Covid-19-vaksinasjon
 • Deloitte
 • GS1 DataMatrix

Deloitterapport: GS1-standarder bidrar til vellykket Covid-19-vaksinasjon

 • 22. april 2022

Ny Deloitterapport oppfordrer til å styrke bruken av GS1-standarder for identifisering av vaksiner for å lykkes i Covid-19-vaksinasjonsprogrammer. Bruk av åpne, globale standarder vil også kunne forberede verden bedre på å håndtere fremtidige helsekriser.

Bedre pasientbehandling med strekkoder

 • 14. mars 2021

Helse Sør-Øst RHF har inngått avtale med GS1 Norway om bruk av GS1-standarder ved helseforetakene i regionen.

Deloitterapport: GS1-standarder sikrer kontroll og tillit til vaksinasjon mot covid-19

 • 14. januar 2021

Deloitterapport viser hvordan organisasjoner og nasjonale helseforetak kan sikre tillit til den globale covid-19 vaksineforsyningskjeden.

Sporing av medisinsk utstyr – gir økt effektivitet og bedret pasientsikkerhet

 • 14. januar 2021

Hverdagen er endret fra manuelle rutiner til digitale prosesser for pasienter og ansatte på Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Piratkopiert helseutstyr tar liv under koronakrisen

 • 14. april 2020

En helsekrise som denne avdekker nok en gang hvorfor sporbarhet av medisinsk utstyr er viktig – og hvorfor det redder liv.