Nyheter fra GS1 Norway

Filter
  • Helse Sør-Øst
Slutt på å lete etter medisinsk utstyr

Nå skal det bli slutt på å lete etter medisinsk utstyr. Utstyret skal radiomerkes. Det er bare ett av en lang rekke eksempler på hvordan strekkoder og GS1-standarder skal gjøre hverdagen bedre i Helse Sør-Øst. Les mer

  • Covid-19-vaksinasjon
  • Deloitte
  • GS1 DataMatrix
Deloitterapport: GS1-standarder bidrar til vellykket Covid-19-vaksinasjon

Ny Deloitterapport oppfordrer til å styrke bruken av GS1-standarder for identifisering av vaksiner for å lykkes i Covid-19-vaksinasjonsprogrammer. Bruk av åpne, globale standarder vil også kunne forberede verden bedre på å håndtere fremtidige helsekriser. Les mer

Bedre pasientbehandling med strekkoder

Helse Sør-Øst RHF har inngått avtale med GS1 Norway om bruk av GS1-standarder ved helseforetakene i regionen. Les mer

Deloitterapport: GS1-standarder sikrer kontroll og tillit til vaksinasjon mot covid-19

Deloitterapport viser hvordan organisasjoner og nasjonale helseforetak kan sikre tillit til den globale covid-19 vaksineforsyningskjeden. Les mer

Sporing av medisinsk utstyr – gir økt effektivitet og bedret pasientsikkerhet

Hverdagen er endret fra manuelle rutiner til digitale prosesser for pasienter og ansatte på Lovisenberg Diakonale Sykehus. Les mer

Piratkopiert helseutstyr tar liv under koronakrisen

En helsekrise som denne avdekker nok en gang hvorfor sporbarhet av medisinsk utstyr er viktig – og hvorfor det redder liv. Les mer