Nyheter fra GS1 Norway

Filter

Vil du påvirke arbeidet med felles standarder til Digitale Produktpass?

 • 31. januar 2024

Ved å delta i den norske standardiseringskomiteen for DPP vil du få muligheten til å påvirke utviklingen av disse nye standardene. Dette gir norske aktører en unik innsikt og mulighet til å tilpasse og videreutvikle sin drift eller forretningsmodell i tråd med de kommende kravene.

Vår nye partner Factlines kobler bærekraft til virkeligheten!

 • 31. januar 2024

I lange verdikjeder kan bærekraft bli komplisert. Factlines jobber for å forenkle dette. Partneravtalen med GS1 Norway skal bidra til at de samme datakildene brukes og at bærekraft prioriteres.

Sørlandet Sykehus bruker QR-koder til smartere posthenting

 • 31. januar 2024

Avfallshåndtering med QR-koder og GS1 standarder har vært en suksess, nå tar sykehuset i bruk en lignende løsning for posthenting.

Espen Braathe er ny direktør for marked og forretningsutvikling! 

 • 20. desember 2023

Espen Braathe startet i sin nye stilling i desember. Med en bakgrunn som inkluderer over to tiår med erfaring fra sporbarhetsløsninger og Internet of Things (IoT), står Braathe klar til å bidra betydelig til bransjen.

Julehilsen fra GS1 Norway

 • 20. desember 2023

Det har blitt omtalt som en Games Changer i pressen og som den viktigste endringen i GS1 sin historie av bransjefolk. At endringen fra vertikale streker og over til kvadratiske firkanter kan bety så mye, krever en viss innsikt for å forstå.

Hendelsesbasert sporing

 • 29. september 2023

Løsningen for Datafangst, sporing og lokalisering som nå blir etablert i Oslo universitetssykehus (OUS) gir tilgang på data om virksomheten som du ikke har i dag. Dette gir store muligheter for forbedring, optimalisering og gevinstrealiseringer på flere områder.

Lukket legemiddelsløyfe

 • 29. september 2023

Lukket legemiddelsløyfe er en ny standard for legemiddelhåndtering som vil bidra til å automatisere legemiddelhåndtering.

Partnernettverk

 • 28. juni 2023

En partneravtale bidrar til førstehåndskunnskap om GS1 standarder og GS1 systemet, til fordel for både GS1 og partnere. Sammen får vi til mer enn hver og en av oss for seg.

MTU Sporing

 • 28. april 2023

Radiumhospitalet tester ut passiv RFID og bruk av GS1 standarder ved sporing av medisinsk-teknisk utstyr. En konseptutredning peker på store gevinster for både medisinsk-teknologisk avdeling og klinikere.

Nytt sykehus i Drammen

 • 31. mars 2023

GS1 standarder bidrar til forutsigbarhet for nye Drammen sykehus. – Standardene legger til rette for innovasjon.

Made for Movement – beveger sine brukere

 • 30. september 2022

Et selskap som dekker et livsviktig behov. GS1-standarder sikrer at grunnleggende krav til sikkerhet og ytelse er oppfylt.

Sørlandet sykehus setter GS1 standarder i system

 • 31. august 2022

Gjennom bedre tilgang til data ønsker Sørlandet Sykehus å skaffe seg innsikt som kan forbedre arbeidsdagen til de ansatte. Oppgaver som tidligere ble gjort manuelt og krevde timer kan nå gjøres på minutter.