Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket, og John Arne Grøttum, direktør for havbruk i Sjømat Norge går inn i styret. Dette vil gagne både forbrukere og bransjer, mener administrerende direktør i GS1 Norway, Geir Paulsen.

Cathrine Pia Lund jobber i dag som administrerende direktør i Miljømerking Norge, som forvalter de offisielle miljømerkene Svanemerket og EU Ecolabel i Norge.  Hun har lang erfaring med merkevarebygging, eksport og innovasjonsprosesser, både i Norge og internasjonalt, samt endringsledelse i konkurranseutsatte markeder. Selv ser hun fram til å bli en del av styret.

– Forenkling og standardisering blir stadig viktigere i en kompleks verden der vi må forholde oss til enorme mengder data. Systematisk tilgang til data om produkter, slik GS1 er eksperter på, er en viktig motor for å få fart på en mer bærekraftig og sirkulær økonomi. Jeg gleder meg til å bli en del av dette kunnskapsmiljøet, og til å være med på videreutvikling av selskapet, uttaler hun.

Paulsen mener Lund vil gi et sterkt bidrag til å møte bærekraftsutfordringer på tvers av sektorer.

– Cathrine Pia tilfører styret en solid faglig tyngde innen miljøstandardisering. I tillegg er hun en dyktig kommunikatør. Vi tror utnevnelsen vil bidra til å fremme verdien av våre standarder, og at vi kan få til enda mer samarbeid – også på internasjonalt nivå. Standardiserte krav er nøkkelen til grønn omstilling, forteller han.

Dr. Scient Jon Arne Grøttum er direktør for havbruk i Sjømat Norge og har nærmere 20 års erfaring fra bransjen, både i tidligere Hydro Seafood og som forsker ved SINTEF og NTNU. Han har en doktorgrad i biologi fra NTNU og er i dag president i International Salmon Farmers Association (ISFA) som er et internasjonalt nettverk for bransjeforeninger i land med lakseproduksjon. Han fremhever datadeling som et viktig punkt for styrearbeidet.

– Dette er noe jeg virkelig ser frem til. For sjømatnæringen er det svært viktig å kunne jobbe mer med å dele data og sikre sporbarhet. Jeg tror vi har mye mer å hente som næring ved å delta aktivt i det arbeidet som GS1 Norway gjør, forklarer han.

Med over 700 sjømatprodusenter som medlemmer, spiller GS1 Norway en kritisk rolle i å standardisere og forenkle dataflyten over hele verdikjeden. Paulsen er glad for å få Grøttum inn i styret.

– GS1 Norway har en viktig og ambisiøs plan for å fremme økt interoperabilitet og transparens i norsk fiske- og havbruksnæring. Hans erfaring gir oss også verdifull innsikt og erfaring og støtter vårt arbeid mot økt sporbarhet og transparens i sjømatindustrien, forklarer han.

For våre medlemmer kan dette spille en viktig rolle.