Nyheter fra GS1 Norway

Filter
Kan vi redde maten med 2D-koder?

I snitt kaster hver av oss 40 kg mat i året. Nå kan dynamisk informasjon i 2D-koder bidra til å redusere dette. Les mer

Introduksjon av 2D-koder tar fart i Kina

Mot slutten av 2023 forventes det at 80 % av alle foretak i næringsmiddelindustrien i den kinesiske provinsen Zhejiang bruker 2D-koder på sine forpakninger. Les mer

  • 2D-koder
  • Strekkoder
All informasjonen i en strekkode

Strekkoden slik som du kjenner den, har vært der i over femti år. Den revolusjonerte handelen da den kom. Men det er begrenset hvor mye informasjon det går an å lagre i en slik strekkode, endimensjonal som den er. Nå kommer 2D-kodene. Les mer

  • 2D-koder
  • Bærekraft
Bærekraft, 2D-merking og EUs tobakksdirektiv

Dette er sakene Jon Andreas Rognerud, leder i STAND (Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje) trekker frem som viktige temaer i tiden som kommer. Les mer

  • Matsvinn
  • Strekkoder
Det gir gevinst med mer dynamisk informasjon i strekkoden

Menykjeden har levert imponerende tall etter innføring av dato i strekkoden. Et pilotprosjekt resulterte i en reduksjon i matsvinn på 18 prosent i økonomisk verdi for produktene som var med i piloten. Les mer

Kunnskap om et produkts miljøavtrykk

Krav til sporbarhet og informasjon om et produkts miljøavtrykk har økt antall grønne etiketter på produkter i det europeiske markedet.  I dag finnes det rundt 455 miljømerker i verden. GS1 jobber mot et felles symbol for merking med ny strekkode. Les mer

Strekkodens (r)evolusjon

Mye har endret seg siden innføringen av strekkoden for over 47 år siden. Den gang da hadde dagligvarebransjen kun behov for at prosessene i kassepunktet skulle bli raskere, sikrere og enklere. I dag er behovet noe helt annet! Les mer

  • 2D-koder
  • GS1 DataMatrix
Ny europeisk standard for merking av fisk og sjømat

I sin høringsuttalelse til endring av forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk, har GS1 Det europeiske standardiseringsorganet CEN har nettopp publisert en ny standard for merking av fiskekasser. Den nye europeiske standarden (NS-EN 17099:2020) erstatter den nasjonale standarden (NS 9405:2014) og er gyldig i hele Europa. Les mer