Standarder

GS1-standarder hjelper bedrifter å identifisere, merke og dele informasjon om produkter, steder, fakturaer, pakker og mye mer.

Hva er standarder?

En standard er en avtalt måte å gjøre noe på.
Standardene kan gjelde for mange ulike bransjer, fagområder og prosesser.

Standarder er kraftige verktøy som bidrar til å drive innovasjon og effektivitet.
De bidrar til at organisasjoner lykkes og at folks hverdag blir enklere og sikrere.

‍GS1-standardene er et felles språk som sikrer at aktørene kan identifiseremerke, og dele informasjon på samme måte over hele verden. Når ting blir gjort på samme måte, gjør det prosessene mye enklere, billigere, raskere og sikrere.

Kraften til GS1-standardene gjør aktørene i stand til å bruke nøyaktig, robust informasjon, og dermed sikre at riktig produkt er på riktig sted til rett tid.

Konsumenter er bedre informert, og kan finne de produktene de leter etter, og er sikret gjennom bedret sporbarhet.
Pasienter kan forvente tryggere behandling.

Leter du etter noe av dette?