Standarder

GS1-standarder hjelper bedrifter å identifisere, merke og dele informasjon om produkter, steder, fakturaer, pakker og mye mer.

Hva er standarder?

En standard er en avtalt måte å gjøre noe på.
Standardene kan gjelde for mange ulike bransjer, fagområder og prosesser.

Standarder er kraftige verktøy som bidrar til å drive innovasjon og effektivitet.
De bidrar til at organisasjoner lykkes og at folks hverdag blir enklere og sikrere.

‍GS1-standardene er et felles språk som sikrer at aktørene kan identifiseremerke, and dele informasjon på samme måte over hele verden. Når ting blir gjort på samme måte, gjør det prosessene mye enklere, billigere, raskere og sikrere.

Kraften til GS1-standardene gjør aktørene i stand til å bruke nøyaktig, robust informasjon, og dermed sikre at riktig produkt er på riktig sted til rett tid.

Konsumenter er bedre informert, og kan finne de produktene de leter etter, og er sikret gjennom bedret sporbarhet.
Pasienter kan forvente tryggere behandling.

Leter du etter noe av dette?

Standarder for identifikasjon

Standarder som brukes til unik identifikasjon av produkter, paller, eiendeler, lokasjoner og mer.
Det gir bedre synlighet, sikkerhet og sporbarhet for alle i verdikjeden – fra leverandører til konsument og pasient.

Standarder for
datafangst

GS1-standarder for datafangst brukes for å lage strekkoder, 2D-koder og RFID-brikker som kan leses av eller skannes. De fungerer som bærere av all innkodet informasjon om produkter, pakker og steder.

Standarder for datadeling

GS1-standarder for datadeling hjelper aktørene i verdikjeden å ta imot og dele informasjon om produkter, pakker og steder. De sikrer at informasjonen flyter sømløst og sikkert gjennom hele verdikjeden.

Standarder for sporbarhet

Tillit starter med sporbarhet.
GS1’s åpne, globale standarder, løsninger og tjenester støtter behovet for sporbarhet ved å gjøre det mulig å enkelt dele data som er relevante for et produkt gjennom hele verdikjeden.

GS1 General Specifications
(GENSPEC)

GS1 General Specifications er det grunnleggende dokumentet som beskriver hvordan
GS1 sine standarder og hvordan de skal brukes.

GS1 Standards

GS1 standards create a common foundation for business by uniquely
identifying, accurately capturing and
automatically sharing vital information about products, locations, assets and more.