_

Er du klar for en ny utfordring?

Så hyggelig at du ønsker å bli vår kollega!

Akkurat nå har vi dessverre ingen ledige stillinger.


Hvem er vi?

Du kjenner oss kanskje ikke, men du har garantert vært i kontakt med oss ofte. Det er vi som står bak tallene på strekkodene som brukes hver dag i butikker og bedrifter. Strekkoden finner du på så og si alle verdens produkter og varer.
GS1 utvikler og vedlikeholder de globale standardene som brukes for å koble det fysiske produkt til den digitale tvillingen av produktet, gjennom digitale produktdata koblet til nummeret i strekkodene.
Våre standarder bidrar til at hele verden snakker det samme, digitale språk. Standardene bidrar til både standardisering og digitalisering av produktdata. Det muliggjør bedre kontroll og mer effektiv vareflyt, bedre kvalitet på produktinformasjon og ikke minst sporbarhet gjennom hele verdikjeden.

Hva gjør vi?

GS1-standarder forteller historien om produkter og varer. De forteller når og hvor varen er produsert; hva varen inneholder og hvordan varen har blitt transportert gjennom sitt livsløp fra den er produsert og frem til forbruker. I dag har forbrukere tilgang til mange informasjonskanaler. Gjennom bruk av GS1-standarder står bedriftene bedre rustet til å møte økte krav fra forbrukerne om mer og bedre produktinformasjon.
I fellesskap med våre medlemmer og brukere av standardene, utvikler vi standardene. Vi sørger for å kunne gi produkter, tjenester og lokasjoner over hele verden en entydig identitet, samle inn riktig data om produktene og dele denne informasjonen, både internt og mellom aktørene i en verdikjede.
Resultatet er bedre effektivitet i verdikjeden, produktsikkerhet og sporbarhet. Forbrukerne kan dermed få den informasjon de er på jakt etter om produktene de kjøper.
GS1-standarder brukes innen stadig flere bransjer. I Norge har vi et spesielt søkelys på dagligvarebransjen, helsesektoren, byggenæringen, energisektoren og fiskeri- og havbruksnæringen.

Hvorfor GS1 Norway?

En engasjert arbeidsplass

Du får 21 trivelige og dedikerte kollegaer med bred erfaring innen de fagområdene vi jobber opp mot.
Vi jobber både i team og med selvstendige prosjekter, og vårt arbeid er bredt forankret i globale trender og våre medlemmers behov.

En global organisasjon

Over 7000 medlemmer i Norge har behov for vår hjelp og ekspertise for å kunne bruke våre standarder og tjenester. I tillegg har vi GS1-kollegaer i 115 land som vi samarbeider med. Som del av vår globale organisasjon vil du kunne delta i prosjekter, aktiviteter og konferanser på nordisk, europeisk og globalt nivå, der du kan bygge kompetanse og nettverk, på tvers av landegrenser og kontinenter.

En samfunnsnyttig jobb

Teknologi og innovasjon er viktig for oss, og vi er stolte av at GS1 er ett av Norges mest innovative nettverk der beste praksis, innovasjon, teknologi, standardisering, sporbarhet og bærekraft står i fokus.
Vi er også takknemlige for at våre standarder sparer liv og helse og at de er med og sparer miljøet.