GS1 standardene i helsesektoren

GS1 Norway skal med sine globale standarder, kompetanse og verktøy bidra til at logistikk, prosedyrer, prosesser og pasientforløp innen helsesektoren gjennomføres med bedre kvalitet og pasientsikkerhet, høyere effektivitet og til lavere kostnad sammenlignet med i dag.

Helsesektoren i Norge bruker GS1 standarder

Helsesektoren i Norge bruker GS1 standarder for effektiv vare- og informasjonsflyt som legger grunnlaget for automatisert identifikasjon og datafangst, gjennom unik identifisering av blant annet legemidler og medisinsk utstyr, lokasjoner og personer som muliggjør sporbarhet, kontroll og effektivisering innenfor blant annet innkjøp og logistikk i hele verdikjeden i helsesektoren.

Digital standardisering av helsevesenet vil være en forutsetning for å kunne få til nødvendig informasjonsdeling og samhandling mellom ulike instanser, avdelinger og sykehus

Identifikasjon, datafangst og deling

Identifikasjon: GS1 standarder for identifisering.
Datafangst: GS1 standarder for strekkoder, og RFID.
Deling: GS1 standarder for deling av data og informasjon.

Mest brukte GS1 standardene i helsesektoren

Her er en tabell som viser noen av de mest brukte standardene innen helsesektoren i dag. I tabellen ser du hvilke GS1 standard som brukes til hvilket bruksområde og med eksempler for å illustrere bruken enda bedre.

GS1 standardBruksområdeEksempel
Global Trade Item Number (GTIN)Produkter og tjenesterLegemiddel, medisinsk utstyr, medisinsk forbruksmateriell, mat og drikke, kontorrekvisita.
Global Location Number (GLN)Juridiske enheter og fysiske lokasjoner (steder)Lagerrom, medisinrom, leveringssteder, distribusjonssentre, fabrikker, utsalgssteder.
Serial Shipping Container Code (SSCC)LogistikkenheterIdentifikasjon av innhold på paller og rullebur, eksempelvis pakker. Kan benyttes for å spore en pakke fra avsender til mottaker.
Global Returnable Asset Identifier (GRAI)Returnerbare eiendelerLastbærere som transportvogner, paller, plastbakker og containere.
Global Induvidual Asset (GIAI)EiendelerMedisinsk utstyr, maskiner, transport og IT-utstyr
Global Service Relation Number (GSRN)Tjenestetilbyder og mottaker og forholdet mellom disseHelsepersonell, pasienter, lojalitetskort, medlemskort.

GS1 Healthcare GTIN Allocation Rules

Healthcare GTIN allocation rules» er utviklet for å hjelpe helseindustrien til å ta konsistente avgjørelser for hvordan den skal håndtere unik identifikasjon av handelsvarer.

Disse reglene er utviklet i samsvar med «GS1 Global Standards Management Process (GSMP)» og er regnet for å være en del av GS1 sitt standardiseringssystem.

Totale kostnader er minimert mens effektivitet og pasientsikkerhet er forbedret når alle parter i handels- og verdikjeden følger «Healthcare GTIN allocation rules.

Pakningsnivåer av medisinsk utstyr
Pakningsnivå av medisinsk utstyr

Er du usikker på hva GTIN er, kan du lese om det her.

GS1 standardene i helsesektoren

Bildet viser GS1 standarder ved eksempelbilder og hvor standarden brukes.
Noen av GS1 standardene i helsesektoren

Du kan lære mer ved å se på våre – Beste praksis i bruk av GS1 standarder i helsesektoren.

Kontaktperson innen helse

Stephen Bølstad

Ansvarlig for Helsesektoren

928 04 257

sb@gs1.no