GSRN (Global Service Relation Number)

Global Service Relation Number kan brukes av organisasjoner for å identifisere sine relasjoner med enkelte leverandører (for eksempel leger som arbeider for et sykehus) og individuelle serviceklienter som f.eks. målepunkter for strømleveranser, eller lojalitetskonto hos en leverandør).

GSRN benyttes i Norge for Målepunkt ID for strømleveranser.

Tjenesteytere og serviceklienter kan være enkeltpersoner eller virksomheter. GSRN kan identifisere enten en mottaker eller en leverandør av en organisasjons tjenester, og ofte må begge disse rollene registreres samtidig. GS1 Systemet tillater brukere å skille mellom disse rollene. Dersom det er behov for å identifisere tjenesten eller en bestemt tjenestemottaker eller leverandørytterligere kan Service Relation Instance Number (SRIN) legges til den enkelte GSRN, for eksempel for å identifisere en fase av en medisinsk behandling for en pasient. GSRN identifiserer bare en virksomhet eller ett individ i forbindelse med ett serviceforhold, og på denne måten er personvernet ivaretatt. GSRN kan kodes i en strekkode eller en EPC/RFID tag. For eksempel i et armbånd eller på et målepunkt. GSRN kan elektronisk brukes som en «Nøkkel» i tjenesteytende registre, saksmapper, medisinsk filer, fakturaer etc.