Veileder GTIN for byggenæringen

I samarbeid med Statsbygg, Bane NOR, Construction City, Helse Sør-Øst RHF og Sykehusbygg HF har GS1 Norway laget en veileder for GTIN (strekkode/QR-kode/RFID) for byggenæringen. Produkter som skal inngå i et byggeprosjekt i Statsbygg skal identifiseres med GTIN-standarden. Visjonen er bedre dokumentasjon, kontroll og sporbarhet.

Viktig start mot en bærekraftig digitalisering

I starten inngår tre produktkategorier; dører/vinduer, ferdig betong/betongelementer og standard hyllevarer, men ambisjonen er at veilederen skal utvides med flere produktgrupper, dersom behov. Vi vil gjerne høre fra deg om du ser muligheter for andre produktkategorier.

Veilederen skal sikre at produsentene vet hvordan de skal anskaffe GTIN, og ikke minst hvordan de skal kunne bruke GTIN videre i hele prosessen frem til FDV-dokumentasjonen blir overlevert Byggherre.
Bakgrunnen for samarbeidet er at aktørene ser nytten av å bruke globale GS1-standarder for å sikre bedre dokumentasjon og kontroll på både vareflyten og på hvilke produkter som er bestilt, levert og montert i et byggeprosjekt. Med den nye GTIN-veilederen vil byggenæringen ta viktige skritt mot en bærekraftig digitalisering.

Målgruppen for veilederen er alle aktører i byggeprosjektene, enten det er en produsent, entreprenør eller eiendomsforvalter.

Alle aktører som skal levere, motta eller bruke produkter i et byggverk må ta i bruk GTIN standarden.

GTIN skal brukes til å identifisere alle typer produkter i et byggeprosjekt. Enten du er produsent, entreprenør eller eiendomsforvalter, er GTIN veilederen viktig. Med GTIN kan vi sikre riktig informasjon om produktene som inngår i et bygg. Det vil kunne gi oss full kontroll over byggets innhold og sikre sporbarhet på produktene.

Knut Mathisen

Ansvarlig for Byggenæringen

+ 47 951 96 044

km@gs1.no