Helsesektoren

Det kliniske pasientforløpet

Nyheter

Et selskap som dekker et livsviktig behov. GS1-standarder sikrer at grunnleggende krav til sikkerhet og ytelse er oppfylt. Les mer
Gjennom bedre tilgang til data ønsker Sørlandet Sykehus å skaffe seg innsikt som kan forbedre arbeidsdagen til de ansatte. Oppgaver som tidligere ble gjort manuelt og krevde timer kan nå gjøres på minutter. Les mer
Århus og Gødstrup sykehus i Danmark har gode erfaringer med bruk av GS1 standarder og flere av de samme systemene Helse Sør-Øst har anskaffet til bruk til automatisk identifisering og lokalisering av utstyr. Prosjektet vil nå dra nytte av disse erfaringene. Les mer
Se alle nyheterKontaktperson innen helse

Stephen Bølstad

Ansvarlig for Helsesektoren

928 04 257

sb@gs1.no