Helsesektoren

Helsesektoren i Norge bruker GS1 standarder til automatisert identifikasjon og datafangst, gjennom unik identifisering av blant annet legemidler, medisinsk utstyr og lokasjoner. Dette kan utnyttes på ulike områder i helsesektoren og vil gi økt pasientsikkerhet, effektiviserer driften i helseforetak og sørger for full sporbarhet i hele verdikjeden.

Føringer for bruk i helsesektoren

Her finner du Helse Sør-Øst sine prinsipper og føringer på bruk av GS1 sine standarder til identifisering, lokalisering og sporing i sykehusKontaktperson innen helse

Stephen Bølstad

Ansvarlig for Helsesektoren

928 04 257

sb@gs1.no