Beste praksis fra helsesektoren

Har du lyst til å lære om beste praksis i bruk av GS1 standarder i helsesektoren? Her finner du flere ulike brukerhistorier fra verden over.

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Sporing av medisinsk utstyr har økt effektivitet og bedret pasientsikkerhet ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Ved bruk av GS1-standarder har Lovisenberg Diakonale sykehus full sporbarhet på medisinsk utstyr og implantater og har automatisert bestillingsprosessen av utstyr og materiell som før tok opptil to timer om dagen, men nå tar bare minutter. I tillegg har de økt kvalitet på bestillingene. Løsningene, som sikrer full sporing ved bruk av strekkoder og RFID, er utviklet av APX systems i Norge.

For både ansatte og pasienter ved Lovisenberg Diakonale Sykehus har hverdagen blitt bedre med GS1-standarder. De har gått fra manuelle rutiner til digitale prosesser og skapt økt effektivitet, en tryggere arbeidshverdag og bedre pasientsikkerheten.

Ved operasjons- og sterilavdelingen ved Lovisenberg Diakonale Sykehus er det etablert et system som gir ansatte full oversikt over hvor medisinsk utstyr til enhver tid befinner seg. I tillegg har de kontroll på prosessdata fra vask og autoklav slik at systemet dokumenterer korrekt reprosessering. Til slutt sikrer systemet for at pakking av utstyr til operasjonssalene er korrekt.

Sykehuset trengte å optimalisere varelageret sitt; både for å spare penger, optimalisere bruk av lagerplassen og for å kunne klare å gjennomføre så mange operasjoner hver dag. Et digitalt og automatisk ordresystem, som reduserte både arbeidsmengde og faren for manuelle feil, ble også iverksatt.

Er du interessert i å lære mer? Sjekk ut videoen om samarbeidet her.

Scan4Safety i England

Etter en to-årsperiode med programmet Scan4Safety var resultatet av innføring av GS1-standarder tydelige. Både på pasientsikkerhet og på kostands- og effektivitetsbesparelser gav prosjektet gode resultater. Bruk av GS1-standarder ga sykehusene bedre pasientidentifikasjon, forbedrede rutinemessige observasjoner, reduksjon av feil medisinering og fullstendig sporbarhet gav bedre pasientsikkerhet. 

Det er publisert en rapport fra England som viser at bruk av GS1-standardene kan redde liv og spare penger.

GS1 Healthcare Reference Book’s

Historier om vellykkede implementeringer av GS1s standarder i helsesektoren verden over. Besøk GS1 Healthcare Reference Book siden her.

Kontaktperson innen helse

Stephen Bølstad

Ansvarlig for Helsesektoren

928 04 257

sb@gs1.no