Suksesshistorier fra hele verden

GS1 Healthcare Reference Book 2021-2022

Nå har Reference Book for 2021-2022 blitt publisert. I referanseboken 2021-2022 fra GS1 Healthcare kan du lese om vellykkede implementeringer av GS1s standarder fra hele verden fra 13 land.

GS1 Healthcare Reference Book 2020-2021

Bruken av GS1standards innen helsetjenester øker pasientsikkerheten, øker effektiviteten i forsyningskjeden og forbedrer sporbarheten til medisiner. I referanseboken 2020-2021 fra GS1 Healthcare kan du lese om vellykkede implementeringer av GS1s standarder fra hele verden: 17 casestudier fra 13 land. 

I referanseboken for 2020-2021 er det et norsk bidrag; samarbeidet mellom GS1 Norway, Lovisenberg Diakonale sykehus og APX Systems, om bruk av GS1 standarder for å sikre sporbarhet av medisinsk utstyr og implantater, og automatisere bestillingsprosessen på sykehuset. Les mer om denne suksesshistorien her.

En stabel med flere coverbildet av GS1 Healthcare Reference Book 2020-2021

Er du interessert i å lære mer om det norske caset? Sjekk ut videoen under om samarbeidet mellom Lovisenberg Diakonale sykehus, APX Systems og GS1 Norway.

GS1 Healthcare Reference Book 2019-2020

Historier om vellykkede implementeringer av GS1s standarder: 19 casestudier fra 13 land.

Tre brosjyrer av reference book 2019-2020 forside cover

Kontaktperson innen helse

Stephen Bølstad

Ansvarlig for Helsesektoren

928 04 257

sb@gs1.no