GS1 Norway Smart Centre

“Seeing is Believing”


Riktig bruk av GS1-standardene gir økt kontroll og lønnsomhet for bedriftene. Prosesser kan gjøres enklere, raskere og sikrere ved utnyttelse av teknologi og GS1-standardene, og i GS1 Norway Smart Centre viser vi deg eksempler på dette.
Gjennom “live” demonstrasjoner viser vi hvordan man oppnår den digitale hverdagen gjennom et tett samarbeid mellom aktørene i verdikjeden og bruken av GS1-standardene.
Det gjør vi gjennom å presentere en visjon for fremtidens verdikjede og formidle beste praksis. Besøkende gis dermed de beste forutsetninger for å hente ut de gevinstene som ligger i verdikjeden, for enkeltaktører og for hele bransjer.