Hvem er vi?

The Global Language of Business

GS1 Norway er en brukerstyrt, not-for-profit forening. Vi er medlem av en global organisasjon, GS1, som utvikler, vedlikeholder og tilbyr globale standarder for effektiv vare- og informasjonsflyt. GS1 er representert i 116 land og over 2 millioner bedrifter bruker GS1s standarder. GS1 Norway har i dag mer enn 7000 medlemmer i stadig flere bransjer.

For at aktørene i verdikjeden skal kunne kommunisere med hverandre på en effektiv måte, kreves det at de bruker samme språk. GS1-systemet er et slikt felles språk, som kan forstås på tvers av bransjer og landegrenser.

GS1-systemet er hjertet i vår virksomhet – det effektiviserer aktørenes handel og logistikkprosesser, globalt og lokalt.

Basert på erfaringstall og beste praksis fra din bransje i mange land, kan GS1 Norway hjelpe deg med å identifisere hvor potensialet er størst og hvor det er enklest å realisere.

50 år med samarbeid, innovasjon og lederskap

GS1 Norway tilbyr også implementasjonsverktøy og kompetanse i form av rådgivningstjenester og opplæring gjennom GS1 Norway Smart Centre, som er en møteplass for effektiv handel og logistikk, og som gir mulighet for en unik kombinasjon av teoretisk og praktisk læring.

Gjennom GS1 Norway Partnerprogram har vi knyttet til oss ledende aktører innen ulike felter.
Partnerne bidrar til å skape en arena for læring og idéutveksling i GS1 Norway Smart Centre.