Hvem er vi?

The Global Language of Business

GS1 Norway er en nøytral, not-for-profit, FN-godkjent NGO, som utvikler åpne standarder som brukes på tvers av alle bransjer og sektorer. 

Vi er kjent over hele verden for strekkoden som vi ser på alle produkter i varehandelen. GS1 utvikler og vedlikeholder de globale standardene som brukes for å koble det fysiske produkt til den digitale tvillingen av produktet, gjennom digitale produktdata koblet til nummeret i strekkodene.


Våre standarder bidrar til at hele verden snakker det samme, digitale språk. Standardene bidrar til både standardisering og digitalisering av produktdata. Det muliggjør bedre kontroll og mer effektiv vareflyt, bedre kvalitet på produktinformasjon og ikke minst sporbarhet gjennom hele verdikjeden.

Våre medlemmer representerer alle ledd i verdikjeden fra detaljister, distributører, produsenter og markedsplasser. Vi har lang erfaring med å utvikle standarder drevet av behovet i ulike bransjer. 

GS1 Norway er del av den globale GS1-organisasjonen, men eid og styrt av våre medlemmer i Norge. 

50 år med samarbeid, innovasjon og lederskap

GS1 Norway tilbyr også implementasjonsverktøy og kompetanse i form av rådgivningstjenester og opplæring gjennom GS1 Norway Smart Centre, som er en møteplass for effektiv handel og logistikk, og som gir mulighet for en unik kombinasjon av teoretisk og praktisk læring.

Gjennom GS1 Norway Partnerprogram har vi knyttet til oss ledende aktører innen ulike felter.
Partnerne bidrar til å skape en arena for læring og idéutveksling i GS1 Norway Smart Centre.