Standarder for datafangst

GS1-standarder for datafangst brukes for å lage strekkoder, 2D-koder og RFID-brikker som kan leses av eller skannes. De fungerer som bærere av all innkodet informasjon om produkter, pakker og steder.

Strekkodesymbolene kan brukes til å kode informasjon om produkter og forsendelser, samt andre data som serienumre, batch-/lotnumre og datoer.
Strekkoder spiller en nøkkelrolle i verdikjeder, og gjør det mulig for aktørene å identifisere og spore produkter når de beveger seg gjennom verdikjeden.
Det er flere typer strekkoder som brukes.

RFID (Radiofrekvensidentifikasjon) refererer til bruken av radiobølger for å lese og fange opp informasjon som er lagret på en brikke (merkelapp) festet til et objekt. Selve objektet identifiseres i brikken (merkelappen) med en unik elektronisk produktkode (EPC).

Lær mer om de ulike standardene for datafangst

GS1 Strekkoder

GS1 EPC/RFID

Standarder for identifikasjon

Standarder som brukes til unik identifikasjon av produkter, paller, eiendeler, lokasjoner og mer.
Det gir bedre synlighet, sikkerhet og sporbarhet for alle i verdikjeden – fra leverandører til konsument og pasient.

Standarder for
datadeling

GS1-standarder for datadeling hjelper aktørene i verdikjeden å ta imot og dele informasjon om produkter, pakker og steder. De sikrer at informasjonen flyter sømløst og sikkert gjennom hele verdikjeden.

Standarder for sporbarhet

Tillit starter med sporbarhet.
GS1’s åpne, globale standarder, løsninger og tjenester støtter behovet for sporbarhet ved å gjøre det mulig å enkelt dele data som er relevante for et produkt gjennom hele verdikjeden.